Rådgivande organ

I Kumla kommun är det viktigt att olika intressegrupper får komma till tals. Därför finns det rådgivande organ som fungerar som stöd för kommunens nämnder.

I råden träffas politiker och tjänstepersoner från kommunen tillsammans med representanter från intressegrupperna.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) består av representanter från kommunen, räddningstjänsten och polisen.

BRÅ arbetar för att Kumla kommun ska vara en trygg och säker kommun att vistas i. Saker som BRÅ arbetar med kan exempelvis vara bättre planerad gatubelysning eller nattvandring på stan.

I vårt arbete att göra Kumla kommun till en säkrare och tryggare plats har vi infört en förslags- och frågebrevlåda du kan använda dig av för att hjälpa oss i arbetet.

Här kan du tycka till om vad som känns tryggt och otryggt i vår kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionärsråd

Från och med den 1 januari 2019 har Kumla kommun ett pensionärsråd. Pensionärsrådet är ett förum för samråd och informationsutbyte mellan pensionärsföreningar aktiva i Kumla kommun och Kumla kommun.

Rådet har också representanter i kommunen tillgänglighetsgrupp som ska ges möjlighet att yttra sig över planer och ritningar för nya områden och ombyggnationer.

Råd för personer med funktionsvariation

Från och med den 1 januari 2019 har Kumla kommun ett råd för personer med funktionsvariation. Rådet är ett förum för samråd och informationsutbyte mellan organisationer för personer med funktionsvariation och Kumla kommun.

Rådet har också representanter i kommunens tillgänglighetsgrupp som ska ges möjlighet att yttra sig över planer och ritningar för nya områden och ombyggnationer.

Näringslivsråd

Den 1 mars 2019 träffades för första gången det av Kumla kommun nybildade näringslivsrådet.

Mål för rådets arbete är att Kumla kommun ska ha ett näringslivsklimat i toppklass som främjar ett framgångsrikt och växande näringsliv.