Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd är en förtroendepost i kommunen. Kommunalråden är hel- eller deltidsarvoderade, detta till skillnad från de flesta andra förtroendevalda i kommunen, som är fritidspolitiker.

Kommunalråden och oppositionsrådet sitter alla i kommunstyrelsen och utgör tillsammans en del av kommunstyrelsens arbetsutskott, som har till uppgift att förbereda ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Bland ledamöterna utses samtidigt en ordförande (kommunalråd), en vice ordförande (kommunalråd) samt en 2:e vice ordförande som tillika är oppositionsråd.

Katarina Hansson (S), kommunalråd

I Kumla kommun heter kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S), hon är också kommunalråd.

Andreas Brorsson (S), kommunalråd

Kommunstyrelsens vice ordförande heter Andreas Brorson (S), han är vårt andra kommunalråd.

Christian Liljenhed (L), oppositionsråd

Oppositionsrådet i Kumla kommun heter Christian Liljenhed (L). Han är också 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.