Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd är en förtroendepost i kommunen. Kommunalråden är hel- eller deltidsarvoderade, detta till skillnad från de flesta andra förtroendevalda i kommunen, som är fritidspolitiker.

Kommunalråden och oppositionsrådet sitter alla i kommunstyrelsen och utgör tillsammans en del av kommunstyrelsens arbetsutskott, som har till uppgift att förbereda ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Bland ledamöterna utses samtidigt en ordförande (kommunalråd), en vice ordförande (kommunalråd) samt en 2:e vice ordförande som tillika är oppositionsråd.

Andreas Brorsson (S), kommunalråd

I Kumla kommun heter kommunstyrelsens ordförande Andreas Brorsson (S), han är också kommunalråd.

Annica Sjöqvist (S)

Kommunstyrelsens vice ordförande heter Annica Sjöqvist (S), hon är vårt andra kommunalråd.

Christian Liljenhed (L), oppositionsråd

Oppositionsrådet i Kumla kommun heter Christian Liljenhed (L). Han är också 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.