Digitalisering

Här hittar du Kumla kommuns arbete med att utveckla verksamheten med stöd av digitalisering.

I Kumla kommun använder vi digitaliseringens möjligheter för att förbättra kvaliteten och öka effektiviteten i våra verksamheter. På så sätt kan vi skapa en enklare vardag för dig som medborgare och företagare, frigöra tid och resurser internt samt bidra till att stärka demokratin och öka delaktigheten.

Digitala Kumla 2025 ger oss vägledning och en gemensam målbild av verksamheternas utveckling med stöd av digitalisering.

Vi ska skapa bästa möjliga nutid och framtid för människor och verksamheter i Kumla kommun. Invånarna ska stå i centrum för kommunens utveckling, vi ska ge medborgarna bästa möjliga service samtidigt som vi internt ska arbeta smartare och effektivare.

Utgångspunkten är kommunens styrmodell Mål och medel och Digitala Kumla 2025 ska bidra till att förverkliga vår vision och både den regionala och nationella digitaliseringsstrategin.

Närbild av en kvinna som sitter vid en dator och håller en mobiltelefon.

Digitala Kumla 2025 Pdf, 972.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du Kumla kommuns över-gripande styrdokument om digitalisering.

En man som surfar på en läsplatta.

E-tjänster i Kumla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du vårt arbete med att för-enkla för dig. Våra tjänster riktar sig till 
invånare och företagare.