Medborgarskapsceremoni

Kumla kommun välkomnar varje år nyblivna svenska medborgare som bor i kommunen till en ceremoni i Kumla stadspark.

Medborgarskapsceremonin 2023

Under 2023 uppvaktar kommunen de som blivit svenska medborgare 2022.

Medborgarskapsceremoni 6 juni

Medborgarskapsceremonin äger rum på Sveriges nationaldag den 6 juni. Sedan den 1 april 2015 finns en lag om att alla kommuner i Sverige ska anordna en medborgarskapsceremoni för de invånare i kommunen som blivit svenska medborgare under året.

Medborgarskapsceremonin i Kumla kommun har genomförts utomhus i Kumla stadspark sedan 2018 och är ett gemensamt arrangemang av kommunledningen, kulturskolan samt kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunen vill genom detta få ett integrerat firande av nya svenska medborgare på Sveriges nationaldag.

Så görs inbjudningarna till ceremonin

Den som blir svensk medborgare ett år bjuds in till ceremonin den 6 juni året efter. Inbjudan skickas ut per post och är personlig. Information om vilka som ska bjudas in får kommunen från Skatteverkets folkbokföring.

Organisation

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att arrangera Kumla kommuns medborgarskapsceremoni varje år.

Mer information

För mer information, kontakta kommunledningssekreterare Helena Born på e-post helena.born@kumla.se