Medborgarskapsceremoni

Kumla kommun välkomnar varje år nyblivna svenska medborgare som bor i kommunen till en ceremoni i Kumla stadspark.

Medborgarskapsceremonin 2022

Med anledning av pandemin har vi inte haft möjlighet att välkomna nyblivna svenska medborgare på några år, men i sommar blir det äntligen av.

På nationaldagen den 6 juni kommer vi att välkomna de som blivit svenska medborgare under 2019, 2020 och 2021. Ceremonin sker i Kumla stadspark där det bjuds på högtidliga tal av kommunfullmäktiges ordförande samt sång, musik och flagghissning.

Medborgarskapsceremoni 6 juni

Medborgarskapsceremonin äger rum på Sveriges nationaldag den 6 juni. Sedan den 1 april 2015 finns en lag om att alla kommuner i Sverige ska anordna en medborgarskapsceremoni för de invånare i kommunen som blivit svenska medborgare under året.

Medborgarskapsceremonin i Kumla kommun har genomförts utomhus i Kumla stadspark sedan 2018 och är ett gemensamt arrangemang av kommunledningen, kulturskolan samt kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunen vill genom detta få ett integrerat firande av nya svenska medborgare på Sveriges nationaldag.

Så görs inbjudningarna till ceremonin

Den som blir svensk medborgare ett år bjuds in till ceremonin den 6 juni året efter. Inbjudan skickas ut per post och är personlig. Information om vilka som ska bjudas in får kommunen från Skatteverkets folkbokföring.

Organisation

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att arrangera Kumla kommuns medborgarskapsceremoni varje år.

Mer information

För mer information, kontakta kommunledningssekreterare Helena Born på e-post helena.born@kumla.se