Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Medborgarskapsceremoni

Kumla kommun välkomnar varje år nyblivna svenska medborgare som bor i kommunen till en ceremoni i Kumla stadspark.

Medborgarskapsceremonin 2021

Med anledning av den pågående pandemin kan vi just nu inte träffas som vanligt på Sveriges nationaldag den 6 juni och fira de som blivit svenska medborgare under 2019 och 2020. Istället kommer det att finnas en digital ceremoni på kommunens webbplats samt på vår Facebooksida.

Här bjuds på högtidliga tal av kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande samt sång, musik och flagghissning. Vid den medborgarskapsceremoni som kommunen anordnar år 2022 kommer de som blev nya svenska medborgare år 2019, 2020 samt 2021 att bjudas in.

Medborgarskapsceremoni 6 juni

Medborgarskapsceremonin äger rum på Sveriges nationaldag den 6 juni. Sedan den 1 april 2015 finns en lag om att alla kommuner i Sverige ska anordna en medborgarskapsceremoni för de invånare i kommunen som blivit svenska medborgare under året.

Medborgarskapsceremonin i Kumla kommun har genomförts utomhus i Kumla stadspark sedan 2018 och är ett gemensamt arrangemang av kommunledningen, kulturskolan samt kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunen vill genom detta få ett integrerat firande av nya svenska medborgare på Sveriges nationaldag.

Så görs inbjudningarna till ceremonin

Den som blir svensk medborgare ett år bjuds in till ceremonin den 6 juni året efter. Inbjudan skickas ut per post och är personlig. Information om vilka som ska bjudas in får kommunen från Skatteverkets folkbokföring.

Organisation

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att arrangera Kumla kommuns medborgarskapsceremoni varje år.

Mer information

För mer information, kontakta kommunledningssekreterare Helena Born på e-post helena.born@kumla.se