Renhållning och snöröjning

Kumla kommun ansvarar för sandning, sopning och snöröjning av gator och vägar i Kumla, Hällabrottet och delar av Kvarntorp.

En maskin för snöröjning som lastar på snö på en lastbil i ett villaområde.

När börjar vi snöröjningen?

Efter avslutat snöfall om 7 centimeter på gator och 5 centimeter på gång- och cykelvägar påbörjar vi snöröjningen. Vi har ungefär 5 mil gång- och cykelbanor och vårt vägnät är drygt 14 mil långt.

Kumla kommun har ett antal maskiner som snöröjer och gång- och cykelvägar är prioriterade. Vi har även entreprenörer som vi hyr in för snöröjning.

Gång- och cykelvägar och genomfartsleder först

Vi prioriterar gång- och cykelvägar samt genomfartsleder. Bostadsområdena snöröjer vi sist.

Plogning och sandning sker med olika maskiner. Vi plogar först och sandar sedan. Det betyder att det kan vara halt innan jobbet är klart.

Mellan 8-12 timmar

Snöröjning av Kumlas gång- och cykelvägar och gator tar normalt 12 timmar efter snöfall men tar ofta längre tid vid blötsnö. Därefter kan det ta ytterligare tid att sanda.

Du har eget ansvar

Du som fastighetsägare har ansvar att hålla gångbanan utanför din fastighet framkomlig. Du kan hämta sand vid Centralförrådet vid Östra gatan 2.

Bilar som är parkerade på gatan gör det svårare för oss att ploga bort snön. Har du möjlighet att parkera på tomten blir din gata bättre röjd.