Utbildning och barnomsorg

En svamp som växer på ett träd.

Naturskolan

Läsa mer om Naturskolan och deras motto "att lära in ute".

Bilden visar en person på nära håll som spelar gitarr och tar ett ackord.

Kulturskolan

Teater, instrument, sång, film, musikproduktion, bild och form.

Förvaltning för livslångt lärande

I Kumla kommun ansvarar förvaltning för livslångt lärande för kommunens förskolor, fritidshem, grundskolor, anpassad grundskola, gymnasium, anpassat gymnasie, vuxenutbildning, svenska för invandrare och kulturskola.

Anpassad grundskola är organiserad tillsammans med andra stödinsatser till barn och ungdomar som en egen enhet.

Förvaltningschef och skolchef är Linda Meriloo.

Nämnd för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande har det politiska ansvaret för kommunens förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, anpassad grundskola, grundskola, gymnasieskola, anpassat gymnasie, vuxenutbildning, svenska för invandrare och kulturskola.

Ordförande för nämnd för livslångt lärande är Veronica Ulfgren (S).