Hjälpmedel och bostadsanpassning

Om du har eller har fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar av att utföra aktiviteter som tidigare, kan du behöva låna hjälpmedel eller anpassa din bostad.

En person i rullstol och några som går bredvid.

Hjälpmedel

Ett hjälpmedel kan underlätta det dagliga livet på olika sätt och innebära att man kan leva ett mer självständigt liv. Arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer tillsammans med dig, vilka hjälpmedel du kan tänkas behöva. Det handlar om hjälpmedel för att själv eller med hjälp av någon annan till exempel kunna klä sig, förflytta sig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

För dig som har svårigheter att minnas, planera, ha struktur eller koll på tiden finns också hjälpmedel som underlättar och ökar förmågan att vara självständig och delaktig i samhället.

Omvårdnadshjälpmedel lånas ut kostnadsfritt av kommunen. Personliga- och behandlande hjälpmedel som lånas ut av Region Örebro län har en abonnemangsavgift.

När ditt behov upphör eller förändras så ska du återlämna hjälpmedlet.

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning och har behov av att ändra något i din bostad kan du ansöka om bidrag för att anpassa och göra din bostad tillgänglig.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag lämnas efter särskild prövning som görs uifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag. Lagstiftningen ställer krav om att bidrag bland annat bara kan beviljas för anpassning av en permanet bostad (inte fritidshus eller liknande). Lagstiftningen ställer även krav på att funktionsnedsättningen ska vara bestående för att bidrag ska kunna lämnas. Bidrag lämnas alltså inte under ett tillfälligt sjukdomstillstånd eller under en rehabiliteringsperiod. Bidraget kan bara användas för att anpassa bostadens fasta installationer, det vill säga sådant som lämnas kvar i bostaden om du flyttar.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på åtgärder och hjälpmedel som omfattas av bidraget:

 • borttagning av trösklar
 • ramp till entrén
 • stödhandtag
 • iordningställande av duschplats
 • spisvakt.

Exempel på begränsningar i bidraget:

 • Vid flytt kan du få bostadsanpassningsbidrag för anpassning av det nya boendet endast om det finns särskilda skäl till valet av just den nya bostaden.
 • Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag för normalt underhåll eller standardhöjande åtgärder.
 • Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för din anpassning av fritidshus.

En komplett ansökan ska innehålla:

 • ifylld ansökningsblankett
 • intyg om funktionsnedsättning från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
 • intyg från den som äger fastigheten/huset om att anpassningsåtgärderna tillåts
 • i vissa fall ritningar, bygglov eller anmälan.