Krisberedskap och civilt försvar

Här kan du läsa om hur kommunen ska fungera vid en extra ordinär händelse.

Översvämmad Kumlaån

Stora som små kriser uppkommer dagligen. Vissa kriser får konsekvenser för samhället och andra får det inte. Vid de flesta olyckor, de så kallade vardagsolyckorna, hanterar räddningstjänsten situationen.

Det finns dock situationer där samhällsviktiga funktioner slås ut och där räddningstjänstens resurser inte räcker till. Då måste kommunen stå redo att hantera det som hänt. Kommunen har alltid ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en större olycka eller katastrof. Skulle en situation uppkomma där samhällsviktiga funktioner slås ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter.

En extraordinär händelse berör alltid en kommun

Ett sådant tillstånd brukar kallas för en extraordinär händelse, det vill säga något som går utanför det vanliga. Samma formella krav finns fortfarande på kommunens organisation och arbetsätt när det gäller att fatta beslut som under normalt tillstånd. Reglerna i kommunallagen gäller fortfarande i en krissituation. Endast om den extraordinära händelsen är så allvarlig att den leder till höjd beredskap finns det möjlighet att göra undantag från kommunallagens regler gällande kommunens organisation och beslutsfattande. En extraordinär händelse inträffar sannolikt inte så ofta. En sak är dock säker — när den inträffar, inträffar den alltid i en kommun.

Här nedanför hittar du de dokument som styr vårt arbete vad gäller kris och beredskap. Här hittar du även länkar till andra organisationer samt till informationssidan krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktiga telefonnummer

Nödsituation SOS

112

Polisen

114 14

Informationsnummer

113 13

Sjukvårdsupplysningen

1177

Giftinformationscentralen

010-456 67 00