Din säkerhet

Har du förberett dig på att ett längre elavbrott kan inträffa, och i så fall vad konsekvenserna blir för dig? Här får du information om hur du kan vara förberedd.

Brinnande ljus

Längre elavbrott leder till att värme och vatten i många fastigheter försvinner, detta på grund av att pumpar för cirkulation är elektriskt drivna. Detta gäller för såväl egen värmekälla som fjärrvärme. Har du direktverkande el (el-element) eller elpanna så är det samma sak. Försörjningen med vatten kan också försvinna då det krävs el för att driva vattenpumpar i vattenverket.

Bra saker att alltid ha hemma:

 • mediciner
 • förbandslåda
 • tvättlappar
 • filtar
 • sovsäckar
 • varma kläder
 • torrvaror
 • konserver
 • vattendunkar
 • friluftskök
 • batteriradio med reservbatterier
 • ficklampa med reservbatterier
 • stearin- och värmeljus
 • tändstickor och tändare
 • brandsläckare
 • viktiga nummer
 • kontanter.

Goda råd vid och inför strömavbrott

Kontrollera huvudsäkringarna 

Om strömmen går i hela huset eller lägenheten kontrollerar du först så att det inte är en huvudsäkring finns tre stycken som gått. Det finns tre tycken. Är även grannen strömlös? När det står helt klart att det är ett strömavbrott kontaktar du din elleverantör.

Bra att ha hemma

Detta är bra att ha hemma vid strömavbrott:

 • säkringar, glöm inte huvudsäkringar!
 • gasolkök
 • batteridriven radio, tänk även på att det oftast finns en radio i bilen
 • stearinljus
 • tändstickor
 • ficklampa
 • batterier.

Kontrollera regelbundet batterierna i exempelvis ficklampor, klockradio, telefonsvarare och alarmsystem så att de fungerar. På så sätt kan du slippa en massa extra besvär och olägenheter.

Tappa upp vatten 

Om du bor på landet och har egen vattenkälla (hydrofor) så blir du utan vatten vid strömavbrott. Se till att du har vatten i reserv.

Ta vara på värmen 

Under den kalla årstiden är det extra viktigt att du tar vara på värmen, stäng fönster och dörrar. Ta på varma kläder (glöm inte fötterna) och har du vedspis så börja elda. Stäng dörren till de rum du inte behöver vara i. Öppna dörrarna till kyl och frys så kort stund som möjligt. På vintern kanske du kan förvara maten utomhus, utom räckhåll för djur.

Stäng av maskiner och elektriska element 

Stäng av hushållsmaskiner och elektriska element. När strömmen är tillbaka startar du ett element i taget.

Filmer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap