VMA, Viktigt meddelande till allmänheten

Här finns information om VMA, som är är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Information i radio och TV

Radio och TV är de kanaler som används för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

"Hesa Fredrik"

Varningssystemet utomhus består av ljudsändare. De kan användas för varning vid alla typer av faror. I Kumla kommun finns totalt 11 st ljudsändare på följande platser:

Kumla

 • Montörsgatan, vid Ericsson
 • Solhemsgatan
 • Hagagatan, vid Hagskolan
 • Skolvägen
 • Vattugatan
 • Franzéns väg
 • Västra Bangatan, vid Eurowand
 • Villagatan, vid Kumlahallen
 • Klockarbacken

Kvarntorp

 • Ljungströmsvägen, vid Algol Chemicals
 • Norrtorp, vid Fortum Waste Solutions AB

När du hör signalen

Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio för information, i första hand P4 Örebro.

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.