Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten

Här finns information om VMA, som är är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Information i radio och TV

Radio och TV är de kanaler som används för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

"Hesa Fredrik"

Varningssystemet utomhus består av ljudsändare. De kan användas för varning vid alla typer av faror. I Kumla kommun finns totalt 11 st ljudsändare på följande platser:

Kumla

 • Montörsgatan, vid Ericsson
 • Solhemsgatan
 • Hagagatan, vid Hagskolan
 • Skolvägen
 • Vattugatan
 • Franzéns väg
 • Västra Bangatan, vid Eurowand
 • Villagatan, vid Kumlahallen
 • Klockarbacken

Kvarntorp

 • Ljungströmsvägen, vid Algol Chemicals
 • Norrtorp, vid Fortum Waste Solutions AB

När du hör signalen

Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio för information, i första hand P4 Örebro.

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.