Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översöttarservice, 2018-06-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-18 och finns förvarat på Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-07-10.

  21 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2018-06-14.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-21 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-07-12.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  21 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämnden, 2018-06-13.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-21 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-07-12.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  21 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från myndighetsnämnden, 2018-06-19.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-21 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-07-12.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  21 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-06-14.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-19 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-07-10.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  19 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2018-06-14.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-14 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-07-05.

  14 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärande, 2018-06-07


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-14 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-07-05.Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se justerat protokoll.
  14 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-06-12.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-12 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-07-03.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  12 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-06-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-14 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-07-05.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  12 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-29.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-12 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-07-03.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  12 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2018-06-07.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-08 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-06-29.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  8 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-06-04.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-08 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-06-29.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  8 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärande, 2018-06-07.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-07 och finns förvarat på Förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-06-28.Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se justerat protokoll.
  7 juni 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2018-06-07.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-07 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-06-28.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  7 juni 2018
 • Kungörelse


  Detaljplan för Gröna Sörby etapp 1


  Ovanstående detaljplan i Kumla kommun är utställd för samråd mellan 4 juni och 2 juli 2018.Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder, både flerbostadshus och småhus. Detaljplanen möjliggör även ett nytt vård- och omsorgsboende.Planområdet är beläget i nordvästra Kumla, ca 2 km från Kumla torg. Planområdet gränsar i norr till bostadsområdet Skogsgläntan, i söder till länsväg 542.Planförslaget avviker från kommunens översiktsplan.Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på kommunens hemsida www.kumla.se/grönasörbylänk till annan webbplatsDen som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se.Synpunkter ska ha inkommit senast den 2 juli 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast i granskningsskedet, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:Linnea Hagenbjörk, Sanda Madzo 019- 58 80 00
  7 juni 2018