Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2018-11-14.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-11-15 och finns förvarat på Kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-12-06.

  15 november 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Nämnd för livslångt lärande, 2018-11-08.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-11-08 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-12-03.Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se justerat protokoll.
  12 november 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2018-11-08.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-11-08 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-11-29.

  8 november 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-11-06.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-11-07 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-11-28.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  7 november 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämnden, 2018-10-24.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-11-07 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-11-28.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  7 november 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Valnämnden, 2018-11-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-11-05 och finns förvarat på Kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-11-26.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  5 november 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2018-10-25.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-11-02 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-11-23.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2 november 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-25.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-10-31 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-11-21.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  31 oktober 2018
 • Tillkännagivande av justerad paragraf, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerad paragraf (§ 164) från samhällsbyggnadsnämnd, 2018-10-25.


  Beslutet är tillkännagivet 2018-10-25 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-11-15.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  25 oktober 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärandes arbetsutskott, 2018-10-19.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-10-25 och finns förvarat på Förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-11-15.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  25 oktober 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2018-10-25.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-10-25 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-11-15.

  25 oktober 2018
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärandes arbetsutskott, 2018-10-09.


  Protokoll är tillkännagivet 2018-10-10 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2018-10-31.

  10 oktober 2018