Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

På Förvaltningsrätten i Karlstads webbplats kan du läsa mer om laglighetsprövning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till enligt 13 kapitlet, kommunallagen (2017:725).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 2020-06-03.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-06-26 och finns förvarat på Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-07-17.Tillkännagivandet är publicerat: 200626-200717Förvaringsplats: Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro.
  26 juni 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från myndighetsnämnden, 2020-06-17.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-06-18 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-07-09.Tillkännagivandet är publicerat: 200618-200709Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  18 juni 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-06-09.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-06-18 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-07-09.Tillkännagivandet är publicerat: 200618-200709Förvaringsplats: kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  18 juni 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen, 2020-06-08.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-06-18 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-07-09. §140 direktjusterades och kan överklagas till och med 2020-06-29.Tillkännagivandet är publicerat: 200618-200709Förvaringsplats: kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  18 juni 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2020-06-09.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-06-16 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-07-07.Tillkännagivandet är publicerat: 200616-200707Förvaringsplats: kultur- och fritidsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  16 juni 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämnden, 2020-06-16.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-06-16 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-07-07.Tillkännagivandet är publicerat: 200616-200707Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  16 juni 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2020-06-11.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-06-16 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-07-07.Tillkännagivandet är publicerat: 200616-200707Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetKlicka här för att se justerat protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  16 juni 2020
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunfullmäktige, 2020-06-08.


  Protokoll är tillkännagivet 2020-06-15 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-07-06.Tillkännagivandet är publicerat: 200615-200706Förvaringsplats: kansliet, stadshusetKlicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  15 juni 2020