Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunfullmäktige, 2019-03-18.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-25 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-04-15.Klicka här för att se justerat protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  25 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärande, 2019-03-14.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-21 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-04-11.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  21 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämnden, 2019-03-14


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-21 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-04-11.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  21 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-03-12.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-18 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-04-09.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  18 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från taxe- och avgiftsnämnden, 2019-02-27.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-15 och finns förvarat i Hallsberg på stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-04-06.Klicka här för att se justerat protokoll.
  15 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-15 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-04-05.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  15 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från myndighetsnämnd, 2019-03-13.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-14 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-04-04.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  14 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2019-03-06.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-13 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-04-04.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  13 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-03-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-13 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-04-04.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  13 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnd, 2019-03-06.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-12 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-04-02.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  12 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärandes arbetsutskott, 2019-03-06.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-08 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-03-28Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se justerat protokoll.
  8 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-03-07.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-07 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-03-28.

  7 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Valnämnden, 2019-03-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-06 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-03-27.
  6 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärandes arbetsutskott, 2019-03-06.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-06 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-03-27.Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se justerat protokoll.
  6 mars 2019
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-02-26.


  Protokoll är tillkännagivet 2019-03-04 och finns förvarat på Kommunledningsförvaltning, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-03-25.Klicka här för att se justerat protokoll.länk till annan webbplats
  4 mars 2019
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 19 februari 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-02-19
  Reg.nr:RNO 099
  Fabrikat: VW
  Ursprunglig uppställningsplats: Korstaallén, återvinningsstationen, Kumla
  Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Joakim Öhrman, 019-58 82 71, joakim.ohrman@kumla.se
  20 februari 2019
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 7 februari 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-02-07
  Reg.nr: JTH 927
  Fabrikat: BMW
  Ursprunglig uppställningsplats: Smedsgatan, vid Kumlaby skola, Kumla
  Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Joakim Öhrman, 019-58 82 71, joakim.ohrman@kumla.se
  7 februari 2019
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 17 januari 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-01-17
  Reg.nr: TJX 576
  Fabrikat: Saab
  Ursprunglig uppställningsplats: Stationsgatan 2, Kumla
  Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Joakim Öhrman, 019-58 82 71, joakim.ohrman@kumla.se
  18 januari 2019
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 11 januari 2019 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2019-01-11
  Reg.nr: CAO 754
  Fabrikat: Audi
  Ursprunglig uppställningsplats: Klockarbacken, förhyrd plats nr 184
  Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Joakim Öhrman, 019-58 82 71, joakim.ohrman@kumla.se
  14 januari 2019