Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

På Förvaltningsrätten i Karlstads webbplats kan du läsa mer om laglighetsprövning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till enligt 13 kapitlet, kommunallagen (2017:725). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Socialnämndens arbetsutskott, 2022-09-22.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-22 och finns förvarat på Socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-10-13.Tillkännagivandet är publicerat: 220922-221013Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshuset
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 2022-09-06.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-20 och finns förvarat på Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-10-12.Tillkännagivandet är publicerat: 220920-221012Förvaringsplats: Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro, stadshuset
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes överförmyndarnämnd, 2022-08-24.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-16 och finns förvarat på kansliet, stadshuset Kumla. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-10-07.Tillkännagivandet är publicerat: 220916-221007.Förvaringsplats: kansliet, stadshuset Kumla.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2022-09-15.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-15 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-10-16.Tillkännagivandet är publicerat: 220915-221016Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Nämnd för livslångt lärande, 2022-09-13.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-14 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-10-05.Tillkännagivandet är publicerat: 220914-221005Förvaringsplats: Förvaltning för livslångt lärande, stadshusetHär kan du läsa protokollet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunfullmäktige, 2022-09-07.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-13 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-10-05.Tillkännagivandet är publicerat: 220913-221005Förvaringsplats: kommunledningsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Socialnämndens arbetsutskott, 2022-09-08.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-08 och finns förvarat på Socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-09-29.Tillkännagivandet är publicerat: 220908-220929Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshuset
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2022-09-07.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-07 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-09-28.Tillkännagivandet är publicerat: 220907-220928Förvaringsplats: kommunledningsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-06.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-07 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-09-28.Tillkännagivandet är publicerat: 220907-220928Förvaringsplats: Kansliet, stadshusetHär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa protokollet.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-08-30.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-07 och finns förvarat på Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-09-28.Tillkännagivandet är publicerat: 220907-220928Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2022-08-17.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-05 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-09-26.Tillkännagivandet är publicerat: 220905-220926Förvaringsplats: kommunledningsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Kungörelse


  Om tid och plats för slutlig sammanräkning. Val 2022


  Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutlig
  rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till riksdag,
  kommun och region kommer äga rum i Länshuset, Stortorget 22,
  Örebro, med början kl. 08:00 måndagen den 12 september 2022. Valen
  kommer att räknas i ordningen riksdag, kommun och region.
   
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunfullmäktige, 2022-08-29.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-05 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-09-26.Tillkännagivandet är publicerat: 220905-220926Förvaringsplats: kansliet, stadshusetHär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa protokollet.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 2022-05-25.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-02 och finns förvarat på regionkansliet Örebro. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-09-23.Tillkännagivandet är publicerat: 220902-220923Förvaringsplats: Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från myndighetsnämnden, 2022-08-30.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-02 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-09-23.Tillkännagivandet är publicerat: 220902-220923Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetHär kan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. du läsa protokollet.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-09-01.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-09-01 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-09-22.Tillkännagivandet är publicerat: 220901-220922Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Socialnämnden, 2022-03-31.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-08-31 och finns förvarat på Socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-09-21.Tillkännagivandet är publicerat: 220831-220921Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshusetHär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa protokollet.
 • Underrättelse


  Detaljplan för Gröna Sörby, etapp 2


  Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 31 augusti - 16 september 2022.Underrättelse Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster.SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
 • Tillkännagivande av nytt ärende till Kommunfullmäktige, Kumla kommun


  Tillkännagivande av nytt ärende till kommunfullmäktige 29-08-22, # 11 Idrottshall.


  Kommunfullmäktige i Kumla kommun kallas till sammanträde på Folkets hus, måndagen den 29 augusti kl. 17:00 för behandling av följande ärenden:# 1 Kungörelse samt upprop, val av protokolljusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet# 2 Rapport från revisionen# 3 Inkomna skrivelser eller rapporter# 4 Årsredovisning 2021, Norrtorp Kumla Miljöstiftelse
  # 5 Årsredovisning Svenska Skoindustrimuseet 2021
  # 6 Översyn av budget 2022, samhällsbyggnadsnämnden# 7 Vision 2040# 8 Samhällsviktig verksamhet# 9 Åtgärdspaket för näringslivsarbete ersätter nu gällande näringslivsprogram# 10 Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd# 11 Idrottshall# 12 Nya interpellationer, frågor och motionerOrdföranden Åsa Windahl, genom sekreteraren Erika Kristersson

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-09.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-08-23 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-09-13.Tillkännagivandet är publicerat: 220823-220913Förvaringsplats: kansliet, stadshusetHär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa protokollet.