Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

På Förvaltningsrätten i Karlstads webbplats kan du läsa mer om laglighetsprövning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till enligt 13 kapitlet, kommunallagen (2017:725).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Socialnämnden, 2022-05-25.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-05-25 och finns förvarat på Socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-06-15.Tillkännagivandet är publicerat: 220525-220615Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshusetHärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa protokollet.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunfullmäktige, 2022-05-16.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-05-24 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-06-14.Tillkännagivandet är publicerat: 220524-220614Förvaringsplats: Kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Socialnämndens arbetsutskott, 2022-05-19.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-05-19 och finns förvarat på Socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-06-09.Tillkännagivandet är publicerat: 220519-220609Förvaringsplats: Socialförvaltningen, stadshuset
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärande, 2022-05-18.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-05-18 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-06-08.Tillkännagivandet är publicerat: 220518-220608Förvaringsplats: Förvaltning för livslångt lärande, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärandes arbetsutskott, 2022-05-13.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-05-13och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-06-03.Tillkännagivandet är publicerat: 220513-220603Förvaringsplats: Förvaltning för livslångt lärande, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2022-05-04.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-05-12 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-06-02.Tillkännagivandet är publicerat: 220512-220602Förvaringsplats: Kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-26.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-05-12 och finns förvarat på kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-06-02.Tillkännagivandet är publicerat: 220512-220602Förvaringsplats: Kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från myndighetsnämnden, 2022-05-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-05-11 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-06-01.Tillkännagivandet är publicerat: 220511-220601Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2022-05-03.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-05-10 och finns förvarat på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-05-31.Tillkännagivandet är publicerat: 220510-220531Förvaringsplats: samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2022-05-05.


  Protokoll är tillkännagivet 2022-05-06 och finns förvarat på kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-05-27.Tillkännagivandet är publicerat: 220506-220527Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen, stadshusetHär kan du läsa protokolletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Underrättelse


  Detaljplan för Vägtorget 1


  Detaljplanen för Vägtorget 1 antogs den 16 februari 2022.UnderrättelsePDFSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
 • Underrättelse


  Detaljplan för Vägtorget 1


  Efter genomförd granskning har ett granskningsutlåtande över inkommande yttranden sammanställts. Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna.
  Planen kommer att behandlas för antagande vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 februari 2022.
  UnderrättelsePDFSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN