Bygga, bo och miljö

Var rädd om vårt vatten!

Vi vädjar till alla att vara sparsamma med vattnet för att på så sätt bidra till att minska på förbrukningen.

Illustration av ett hus

Kommunala tomter

Många efterfrågar villahustomter i Kumla just nu. Är du intresserad kan du ställa dig i vår tomtkö!