Bygga, bo och miljö

Framtidens Kumla

Var med och tyck till om förslaget på översiktsplan Kumla kommun 2040

Illustration av ett hus

Lediga tomter

Många efterfrågar villahustomter i Kumla just nu. Är du intresserad kan du ställa dig i vår tomtkö!