Vårt vatten

Det goda vattnet i våra kranar är en självklarhet för oss alla i Kumla kommun, men våra vattenresurer är inte oändliga. Därför måste vi hushålla med vattnet och inte slösa med det i onödan.

Sommaren 2017 var en torr sommar då vi i Kumla kommun hade en sommar med extremt låga vattennivåer som ledde till bevattningsförbud.

I samband med detta antog kommunfullmäktige följande:

  • När vattennivån i Tisaren är sjunkande och når nivån 99,70 meter över havet uppmanas abonnenter till att vara sparsamma med sin dricksvattenförbrukning.
  • När Tisaren når nivån 99,40 meter över havet under perioden 1 mars – 31 augusti, införs bevattningsförbud samt att dricksvatten inte säljs till icke-abonnenter.
  • När Tisaren når nivån 99,60 meter över havet upphävs bevattningsförbud.

Tänk på att vara rädd om vårt vatten!

  • Tvätta och diska fulla maskiner
  • Jobba inte under rinnande vatten
  • Duscha istället för att bada
  • Duscha snabbt och stäng av vattnet när du tvålar och schamponerar dig

Här sker en veckovis rapportering av rådande vattenläge i Tisaren.

Rapportering sommaren 2022

Datum

Nivå

28 juni

Aktuell nivå i Tisaren är 99,73 m.ö.h. Senaste veckan har det varit en liten men stadig avsänkning, främst på grund av värmen.

5 juli

Aktuell nivå i Tisaren är densamma som vid föregående mätning, 99,73 m.ö.h.

12 juli

Aktuell nivå i Tisaren är 99,69 m.ö.h. Senaste veckan har det varit en liten avsänkning. Alla abonnenter uppmanas nu till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

19 juli

Aktuell nivå i Tisaren är 99,66 m.ö.h. Alla abonnenter uppmanas fortfarande till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

26 juli

Aktuell nivå i Tisaren är 99,64 m.ö.h. Alla abonnenter uppmanas fortfarande till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

2 augusti

Aktuell nivå i Tisaren är 99,61 m.ö.h. Alla abonnenter uppmanas fortfarande till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

9 augusti

Aktuell nivå i Tisaren är 99,59 m.ö.h. Varmare väder de senaste dagarna gör att vi ser en liten avsänkning. Alla abonnenter uppmanas fortfarande till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

16 augusti

Aktuell nivå i Tisaren är 99,56 m.ö.h. Varmare väder de senaste dagarna gör att vi ser en liten avsänkning. Alla abonnenter uppmanas fortfarande till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

25 augusti

Aktuell nivå i Tisaren är 99,54 m.ö.h. Varmare väder de senaste dagarna gör att vi ser en liten avsänkning. Alla abonnenter uppmanas fortfarande till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

30 augusti

Aktuell nivå i Tisaren är 99,54 m.ö.h. Svalare väder de senaste dagarna och en del nederbörd har stabiliserat nivån. Alla abonnenter uppmanas fortfarande till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.