Djur

Många av oss lever ihop med något husdjur eller är intresserade av de vilda djuren i vår natur.

Det finns en del regler som styr hur vi ska handskas med våra husdjur och hur vi ska förhålla oss till de vilda djuren i vår omgivning. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun ansvarar för vissa delar av tillsynen.

Höns och andra fjäderfän

Du kan hålla en hönsflock på upp till fem hönor utan tillstånd från kommunen. Men du måste registrera hållning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap till Jordbruksverket.

Du som har fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Detta gäller oavsett hur många fjäderfän du har eller vilket syfte du har med djurhållningen. Kravet gäller alltså även dig som har hobbyhöns.

Registeringen gäller alla fåglar med undantag för sällskapsdjur som du har privat utan kommersiellt syfte.

Jordbruksverkets e-tjänst för registrering av anläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för att ha djur inom detaljplanlagt område

Du måste ha tillstånd från kommunen för att få ha tupp eller giftorm i ett område med detaljplan. Dina grannar måste informeras om att du tänker skaffa djur. De måste också ge sitt godkännande på en blankett.

Regler för dig som har orm - Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för dig som har tupp - Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djur som far illa

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för tillsynen av hur djur behandlas. Om du har oro för att djur behandlas illa är det dem du kontaktar.

Skadade vilda djur

Kontakta polisen om du hittar ett skadat eller sjukt däggdjur eller fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma vad som kan göras.