Störs du av kajor?

I vissa områden upplevs kajorna som ett problem eftersom de flyger i stora grupper, både i tätorterna och i byarna runt omkring, låter väldigt mycket och lämnar fågelträck efter sig. Även om kajorna upplevs som irriterande och ohygieniska är de ingen risk för människors hälsa.

Fåglar

Avskjutning löser inte problemet

Att skjuta fåglarna bedöms vara en omöjlig uppgift och löser inte problemet eftersom det fylls på med nya fåglar hela tiden. En avskjutning leder bara till att kajorna flyttar tillfälligt. Det finns också en risk att kajorna ersätts med andra fåglar. Vid avskjutningar måste även säkerheten kunna garanteras. Däremot kan vi ge dig som fastighetsägare tips på hur du kan förebygga störningar från kajorna och vad du kan göra för att se till att kajorna inte vill vara på din fastighet.

Vad kan du göra?

Det finns mycket du själv kan göra för att försöka minska störningarna från kajorna. Vårt bästa tips är att minska tillgången på mat och försvåra för dem att häcka. Oavsett vilken förbyggande åtgärd du gör, så är det viktigt att du kontinuerligt varierar din skrämseltaktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag. Det är också viktigt att du samarbetar med flera fastighetsägare för att undvika att kajorna hamnar på t ex granntaket.

Minska tillgången på mat

Kajor är allätare som äter i princip allt som erbjuds där de befinner sig. Det är därför viktigt att vi hjälps åt att minska tillgången på mat genom att:

 • Se till att lock på sopkärl och papperskorgar är stängda så att kajorna inte kan dra ut innehållet.
 • Ställ inte ut soppåsen.
 • Skräpa inte ned.
 • Plocka upp fallfrukter.
 • Mata gärna småfåglar, men använd fågelmatare som inte drar till sig andra fåglar, till exempel kajor. Försök undvika att fågelmat spills på marken.

Försvåra för dem att bygga bo eller vilja landa

Kajorna vill gärna bo i holkar eller andra ihåligheter såsom skorstenar. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar att kajorna inte har byggt bo på ditt tak eller i någon annan ihålighet. Börja kontrollera detta under häckningsperioden som är under mars till april. För att försvåra för fåglarna att häcka kan du försöka störa dem precis innan de ska häcka. Om de gång på gång misslyckas med att bygga bon och föda upp sina ungar, kommer fåglarna självmant att söka sig bort. För att störa dem från att bygga bo kan du:

 • Montera galler i skorstenen. Det kanske även fungerar med hönsnät.
 • Täcka för ventilationstrummor och andra ihåligheter med hönsnät innan kajorna börjar häcka.
 • Hänga upp ögonattrapper eller rovfågelsattrapper.
 • Plocka upp grenar och kvistar så att kajorna inte kan använda materialet för att bygga bo.
 • Rensa tak, hängrännor och andra platser från gamla bon samt ta bort nya bon innan kajorna hinner lägga ägg i dem.
 • Hänga upp reflekterande band eller annat som reflekterar, till exempel cd-skivor. Det får gärna vara i något prasslande material.
 • Använda akustiska fågelskrämmor som sänder ut ljud.
 • Sätta upp linor eller nät över platser där kajorna brukar vilja bo eller sitta.
 • Montera mjuka plastpiggar där kajorna kan landa och brukar sitta.
 • Såga ned träd som kajorna sitter i.
 • Glesa på grenverket i de träd som kajorna häckar.
 • Belysa träd som de gillar att bo eller övernatta i. Det ger en god effekt på de träd som du väljer att belysa, men risken finns att de söker sig till grannträdet.

Tänk på detta

Som fastighetsägare får du montera hinder och skrämselanordningar på din egen tomt, men du måste ta hänsyn till dina grannar så att dina åtgärder inte påverkar dem. Till exempel kan dina grannar uppleva att en akustisk fågelskrämma stör mer än vad fåglarna gör. Om du inte äger marken måste du ha tillstånd från markägaren. Bor du i ett hyreshus ska du prata med din hyresvärd. Fastighetsägaren har en skyldighet att minska störningar som uppstår på sin fastighet.