Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Mål och resultat

Som kommun är det viktigt att hushålla med resurserna och se till att kommuninvånarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt.

En pil i trä som pekar snett uppåt

Resultatportal

Ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete är viktigt för att ständigt förbättra den kommunala servicen som vi ger dig som kommuninvånare. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med detta.

Styrmodell

Kumla kommun har sedan några år tillbaka en ny styrmodell och i och med 2018 års bokslut har den nya modellen tillämpats fullt ut för femte året i rad.

Läs mer om vår styrmodell via länken här på sidan.