Mål och resultat

Som kommun är det viktigt att hushålla med resurserna och se till att kommuninvånarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt.

En pil i trä som pekar snett uppåt

Resultatportal

Ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete är viktigt för att ständigt förbättra den kommunala servicen som vi ger dig som kommuninvånare.

Läs mer om vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete i resultatportalen

Styrmodell

Kumla kommun har sedan några år tillbaka en ny styrmodell och i och med 2018 års bokslut har den nya modellen tillämpats fullt ut för femte året i rad.

Läs mer om vår styrmodell