Mål och resultat

Som kommun är det viktigt att hushålla med resurserna och se till att kommuninvånarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Kumla kommun har sedan några år tillbaka en ny styrmodell och i och med 2017 års bokslut har den nya modellen tillämpats fullt ut för fjärde året i rad.

Läs mer om vår styrmodell via länken till vänster.