Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Resultatportal

Ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete är viktigt för att ständigt förbättra den kommunala servicen som vi ger dig som kommuninvånare.

Bowlingklot och käglor

Ekonomi och budget

Här kan du se hur bokslutet för 2019 blev och också ta del av våra delårsrapporter.

Högar med mynt

Målstyrning

I Här hittar du allt om vår målstyrning - våra strategiska områden samt tillhörande mått eller jämförelser.

Bild på en hand som rör en Ipad

Jämförelser

För att utvärdera oss själva och ständigt förbättra vår service till kommuninvånarna jämför vi oss med andra kommuner.

Bild på en hand som rör en Ipad

Årsredovisning 2020

Vi har här summerat kommunens verksamhet för 2020. Trevlig läsning!