Upphandlingar och avtal

Kumla kommun handlar årligen varor och tjänster för cirka 500 miljoner kronor.

För att på bästa sätt tillgodose våra förvaltningar och skattebetalarna köper Kumla kommun varor och tjänster korrekt, hållbart och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som står till förfogande.

Upphandlingsarbetet styrs av upphandlingslagstiftningen och är i grunden baserad på EU-rätten. Kumla kommun köper in och upphandlar i enlighet med de grundläggande principerna i Lagen om offentlig upphandling, det vill säga likabehandling, proportionalitet, transparens, icke-diskriminering samt ömsesidigt erkännande.

Upphandlingsavdelningen

Har du frågor om upphandling är du välkommen att kontakta oss:

upphandling@kumla.se
019-58 80 00

Letar du efter en specifik upphandling?

Sök nedan i e-tjänsten för att se vilka upphandlingar Kumla kommun har på annons.