Senior i Kumla

Som senior och äldre kan du välja mellan många aktiviteter. Somliga är avsedda för dig som har ett aktivt liv medan andra är personligt anpassade för dig som behöver stöd och hjälp med din hälsa. Gemensamt för alla aktiviteter är att de hjälper dig leva ett så aktivt liv som möjligt.

För en aktiv fritid finns flera olika former av dagverksamhet där du kan delta en eller flera dagar i veckan. Dagrehabilitering är till för dig som behöver arbetsterapi samt sjukgymnastik och träningen är målinriktad.

Vi är glada över att våra äldre medborgare har tillgång till Pensionärernas väntjänst. Det är en mycket uppskattad verksamhet som startade 1989 och som drivs av Kumlas pensionärsföreningar tillsammans med Röda korset. Nätverket är en ideell och frivillig sammanslutning som hjälper till med allehanda praktiska göromål, men minst lika viktigt är att öka gemenskapen mellan människor.

På Aktivitetscenter Kvarngården, som är en öppen mötesplats, finns ett utbud av aktiviteter som du kan vara med i på dina egna villkor. Här träffas vi för att spela spel, gå stavgång, sticka eller bara ta en fika ihop. Välkommen!