Starta enskild verksamhet

Den som vill bedriva fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Kumla kommun ska göra en ansökan till nämnd för livslångt lärande.

För att starta verksamhet eller utöka verksamhet vid en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande hos Skolinspektionen.

Nämnden bedömer ansökan om att starta förskola eller pedagogisk omsorg utifrån särskilt framtagna riktlinjer och beslutar sedan om godkännande. Ett beslut om godkännande ger rätt till bidrag som är utgår ifrån nämndens innevarande budget.