Starta enskild verksamhet

Den som vill bedriva fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Kumla kommun ska göra en ansökan till nämnd för livslångt lärande och även anmäla verksamheten till kommunens miljöenhet.

Bilden visar en rosa överstrykningspenna som bockar i ett papper.

För att starta verksamhet eller utöka verksamhet vid en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande hos Skolinspektionen.

Den som vill bedriva och få rätt till bidrag för enskild förskoleverksamhet, fritids och enskild pedagogisk omsorg i Kumla kommun ska ansöka om det hos nämnd för livslångt lärande - som beslutar om godkännande.

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag kan göras av ett bolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Nämnd för livslångt lärande har antagit riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg. Du hittar dem längst ner på denna sida.

Anmälan enligt miljöbalken

Förskolor och skolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.

Som verksamhetsutövare inom förskola eller skola så behöver du därför även anmäla din verksamhet till kommunens Miljöenhet. Anmälan måste göras minst 6 veckor innan verksamheten ska starta.

Om du som verksamhetsutövare övertar en befintlig anmälningspliktig verksamhet, är du skyldig att snarast informera Miljöenheten om detta.
Övriga förändringar behöver bara anmälas om förändringen är så pass omfattande att en ny verksamhet kan anses ha påbörjats. Förändringar i form av till exempel utökade barngrupper eller en ny mindre lokal på samma adress, behöver inte anmälas till Miljöenheten.

Kontakta Miljöenheten i Kumla på miljoenheten@kumla.se för mer information och stöd vid anmälan av skola/förskola utifrån miljöbalken.

Läs mer om anmälningspliktiga verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Anmäla livsmedelsverksamhet

Om din verksamhet serverar något typ av mat eller använder vatten från egen brunn så behöver du även anmäla din verksamhet utifrån livsmedelslagstiftningen. Detta krävs både vid start av ny verksamhet och om du utökar din verksamhet.
Anmälan avseende livsmedelsverksamhet måste göras till Miljöenheten minst 14 dagar innan verksamheten startar.
Du hittar mer information om hur du anmäler din livsmedelsverksamhet här: https://www.kumla.se/bygga-bo-och-miljo/livsmedel/starta-livsmedelsverksamhet.html Länk till annan webbplats.