Inneboende, inackordering

Inackorderingstillägg är ett ekonomiskt stöd för dig som studerar på annan ort. Det kan sökas till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Stödet avser boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Stödet kan inte sökas för gymnasieutbildningar som ges i Kumla, Örebro eller Hallsbergs kommun.

Undantag

Inackorderingstillägg ska inte lämnas till:

  • Elever som har tagits emot i andra hand till  ett nationellt program enligt 16 kap. 47 § skollagen.
  • Elever som har tagits emot  enligt 17 kap. 19 § andra stycket skollagen.
  • Elever på Rh-anpassad utbildning.
  • Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).