Pedagogiska priset

Vem tycker du ska få årets pedagogiska pris? Mellan den 1-30 september kan du som bor eller arbetar i Kumla kommun nominera någon eller några av våra duktiga pedagoger till årets pedagogiska pris.

Barn vid en dator

Om pedagogiska priset

Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Kumla kommun ut Pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som har utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.

Priset består av 5 000 kronor per kategori (totalt 10 000 kr/år) som ska gå till kompetensutveckling för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget.

Priset innebär dessutom att pristagaren får presentera sina pedagogiska tankar vid något tillfälle under året, för nämnd och kollegor.

Priset delas ut på förvaltningens gemensamma KUP-dag (kompetensutveckling, utvärdering och planeringsdag) under hösten.

Kumla kommuns pedagogiska delas ut i två kategorier

  1. Förskola och pedagogisk verksamhet
  2. Fritids och skola (förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, gymnasieverksamhet, kulturskola, vuxenutbildning och SFI)

Priset består av 5 000 kronor per kategori (totalt 10 000 kr/år) som ska gå till kompetensutveckling för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget.

Kriterier för att erhålla Kumla kommuns pedagogiska pris

Det pedagogiska priset ska erhållas utifrån något av följande kriterier:

Pedagogerna ska:

  • skapa trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära,
  • utveckla och tänka nytt om arbetssätt och metoder som stöder barns/elevers lärande och väcker nyfikenhet,
  • anpassa undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar,
  • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet som leder till att minska skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat.

Priset ska gå till arbetslag eller till en enskild pedagog inom nämnd för livslångt lärandes verksamheter. Samma arbetslag kan inte erhålla priset mer än en gång. Enskild person kan dock erhålla pris ett flertal gånger utifrån olika arbetslagstillhörighet.

Priset kan inte tilldelas förvaltningschef, ställföreträdande förvaltningschef, verksamhetschef, skolledare eller ledamöter och ersättare i nämnd för livslångt lärande.