Pedagogiska priset

Vem tycker du ska få årets pedagogiska pris?

Barn vid en dator

Mellan den 1 februari och den 15 april kan du som bor i eller är anställd av Kumla kommun nominera någon/några av våra duktiga pedagoger till årets pedagogiska pris!

Om pedagogiska priset

Kumla kommuns pedagogiska delas ut årligen i två kategorier:

1. Förskola och pedagogisk verksamhet

2. Fritids och skola (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, JN-gymnasiet, Kulturskola, Vuxenutbildning och SFI)

Priset består av 5 000 kronor per kategori (totalt 10 000 kr/år) som ska gå till kompetensutveckling för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget. Prisutdelning ska ske i samband med nämnd för livslångt lärandes sista sammanträde innan sommaren.

Priset ska gå till arbetslag eller till en enskild pedagog inom nämnd för livslångt lärandes verksamheter. Samma arbetslag kan inte erhålla priset mer än en gång. Enskild person kan dock erhålla pris ett flertal gånger utifrån olika arbetslagstillhörighet. Priset kan inte tilldelas förvaltningschef, ställföreträdande förvaltningschef, verksamhetschef, skolledare eller ledamöter och ersättare i nämnd för livslångt lärande.