Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera bra i skolan.

Ledset barn i skolan

Hos oss i Kumla består elevhälsan av skolsköterska, skolläkare, kurator, psykologer, logoped och specialpedagoger. Inom vår verksamhet finns även ett skolnärvaroteam.

Vi finns till för alla elever och deras vårdnadshavare från förskoleklass till gymnasiet och vi har alla tystnadsplikt. Vi kan hjälpa till om du som vårdnadshavare behöver råd och stöd i frågor som rör ditt barn. Vårt fokus är ditt barns eller din ungdoms hälsa och välbefinnande. Vi har ett basprogram för arbetet med eleven, men därutöver är du som vårdnadshavare välkommen att höra av dig när behov uppstår. 

Elevhälsan samarbetar med personalen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vårt uppdrag är att med vår kompetens stötta elever att nå målen i skolan.

Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med någon inom Kumla kommuns elevhälsa, kontakta vårt servicecenter.

Skolsköterska och skolläkare

Skolläkaren nås genom skolsköterskan och finns till för hälsoproblem som är relaterade till skolan eller till växandet och utvecklingen.

Om du undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller det omhändertagande du fått, ska du i första hand tala med aktuell skolsköterska eller skolläkare eller med verksamhetschefen för skolhälsovården som nås via vårt servicecenter på telefon 019-58 80 00.

Om du vill diskutera dina rättigheter och möjligheter med någon utomstående kan du vända dig till Patientnämnden. Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Johanna Fransson

Hagaskolan F-6

Ekeby skola F-6

019-58 89 53

johanna.fransson@kumla.se

Hamina Rasuli, Medicinskt ledningsansvarig

Fylsta F-6

019-58 85 54

hamina.rasuli@kumla.se


Linda Arvidsson

Malmen F-6

Stene F-6

 

019-58 82 36

linda.arvidsson@kumla.se


Emelie Aronsson

Kumlaby F-6

Grundsärskolan 1-9

Lillheden

019-58 84 42 

emelie.aronsson@kumla.se

Anna Bellander

Skogstorp 7-9

Linda Liljestig

Skogstorp F-6, Borgen

 

019-58 68 85

anna.bellander@kumla.se

 

019-33 43 94

linda.liljestig@kumla.se


Louise Schönberger

Hardemo skola F-6

Vialundsskolan 7-9


louise.schonberger@kumla.se

019-58 84 68


Diane Sjögren Stark

Kumlaby 7-9

Tallängens skola F-6

IM

019-58 87 55

diane.sjogren-stark@kumla.se

Kuratorer

Vi kuratorer är de personer i elevhälsan som har kunskaper om sociala frågor. Vi deltar i basutredningar, erbjuder fortbildning, handledning och konsultation till personal tillsammans med övriga elevhälsan och i nära samarbete med rektorer. Vi möter också elever och föräldrar i stödjande samtal utifrån skolrelaterade frågor.


Linda Jonsson

Skogstorp 7-9

IM

019-58 69 67

linda.jonsson@kumla.se

Arjeta Xhemshiti

Fylsta

019-58 87 73

arjeta.xhemshiti@skola.kumla.se

Sofia Fors Kovacic, Malmens skola

sofia.fors@kumla.se

Petra Hagerius

Kumlaby 7-9 och Tallängens skola


019-58 89 18

petra.hagerius@kumla.se

Elyan Khorshid

Skogstorp F-6, Borgen

019-58 89 15

elyan.khorshid@kumla.se

Sophie Arvberger

Haga, Ekeby skola, förskolan

019-58 94 35

sophie.arvberger2@kumla.se


Ida Scherling

Kumlaby F-6, Lillheden och grundsärskolan

 

 019-58 85 75

ida.scherling@kumla.se

Moa Åkesson

Vialund, Stene och Hardemo skola

019-58 84 71

moa.akesson@kumla.se


Psykologer

Vi psykologer möter barn och elever i förskola och skola. I nära samarbete med övriga elevhälsan och ditt barns rektor arbetar de med handledning, konsultation och utbildning riktat till personalen. Vi gör vissa utredningar i samarbete med barn/elever och föräldrar.

Caroline Garhed

Vialundskolan

Stene skola

Hardemo skola

Fylsta skola

Malmens skola

019-58 80 42

caroline.garhed@kumla.se

Olov Hansson

Kumlaby F-9

Lillheden

Tallängen

Grundsärskolan

IM

 019-58 89 23

olov.hansson@kumla.se

Olga Al-Kadhimi

Skogstorp F-9

Hagaskolan

Ekeby skola

019-58 87 85

olga.al-kadhimi@kumla.se

Specialpedagoger

Vi specialpedagoger har ett nära samarbete med rektorer, förskolechefer, BVC, Familjens Hus, personal och föräldrar i förskola och förskoleklass. Samarbete sker även med externa insatser såsom Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, Barnneuropsykiatriska kliniken, BNP, logopedi och foniatri, LOF samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Vi arbetar förebyggande genom handledning/konsultation och utbildning samt skol- och förskoleutveckling. Vi håller oss uppdaterade med dagens forskning. Vi arbetar också med basutredningar och pedagogiska utredningar.

Skolnärvaroteam

Jonna Werner Ölvestad

Skogstorpsskolan

Ekeby skola

Hagaskolan


jonna.olvestad-werner@kumla.se

Sandra Perez

Vialundskolan

Fylsta skola

Malmens skola

Stene skola

Hardemo skola


sandra.perez@kumla.se

MeWee Pello-Esso

Kumlaby skola

Tallängens skola

Lillhedens skola


mewee.pello-esso@kumla.se

Logoped


Ulrika Lindqvist

logoped alla grundskolor F-9

ulrika.lindqvist@kumla.se