Kartor och mätuppdrag

Kumla kommun ansvarar för kartor över kommunens geografiska yta. Det gör vi genom tolkningar av flygfoton och mätningar i fält. Vi utför också mätningar för exempelvis nybyggnadskartor och husutsättningar och projektering av vatten, avlopp och bredband.

Plan- Geodata- Mexenheten vänder du dig till när du behöver hjälp med kartmaterial, mätning, eller när du behöver någon form av geografiska data. Kommunenens kartor som tillhandahålls eller skapas inom förvaltningen kan användas för att illustrera, detaljplanera, analysera och trafikplanerna med mera.

Vi skapar kartor utifrån beställarens önskemål

Alla kartdata inom samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun hanteras och lagras i databaser. Detta betyder att beställningar av olika typer av kartor kan både hanteras och variera utifrån beställarens krav och behov.

Kumla kommun använder koordinatsystemen SWEREF 99 15 00 och RH 2000.

Bra karttjänster hos andra myndigheter

Lantmäteriet och Skogsstyrelsen tillhandahåller olika tjänster som kan vara bra att nyttja om du vill söka om din egen fastighet, olika kartmaterial, flygbilder med mera.