Koordinatsystem

I Kumla kommun använder vi följande koordinatsystem:

SWEREF 99 1500 (plan)

RH 2000 (höjd)

Båda systemen är framtagna av Lantmäteriet.

SWEREF 99 1500 är en lokal projektion av det av det nationella referenssystemet SWEREF 99. Olika delar av landet har olika projektionszoner. För tillämpningar på hela landet används projektionen SWEREF 99 TM.

RH 2000 är Sveriges officiella höjdsystem och används i hela landet.

Gamla koordinatsystem

Äldre kartor är uppbyggda på gamla koordinatsystem som var gällande när kartan togs fram.

Före år 2013 användes det plana koordinatsystemet RT R07 2,5gon V 0:-15 i Kumla kommun.

15 oktober 2018 byttes höjdsystemet från RH 70 till RH 2000. Inom Kumla kommun innebar systembytet att höjderna justerades med +0,203 meter.