Adresser

Här finns information om att vi ansvarar för adressättningen i kommunen.

Vi ansvarar för adressättningen och ansvarar även för att de hålls uppdaterade inom Kumla kommun. Hos oss kan man lämna in uppgifter angående lägenhetsregistret, eller om du vill ha hjälp med att få korrekt adress och lägenhetsnummer.

Meddela om adress saknas

Det är fastighetsägarens skyldighet att meddela kommunen om en byggnad saknar adress.