Utsättning

Inom detaljplanerat område krävs utsättning av sakkunnig yrkesutövare vid uppförande av fristående byggnader.

Vad är utsättning?

Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått, höjdläge och avstånd till gränser framgår. Utsättning kallas även för utstakning eller utmärkning och innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utsättningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna på fastigheten.

Krav inför startbesked

Innan startbesked beviljas krävs det att byggherren redovisar vilken sakkunnig yrkesutövare som ska utföra utsättningen.

Kommunen kan utföra husutsättningen: Beställa kartor och mätuppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också anlita en extern utsättare: Beställa husutsättning i egen regi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information får du vid Tekniskt samråd.

Grovutsättning

Grovutsättningen görs innan markarbeten för husets grund påbörjas. Hushörnens läge markeras på marken med stakkäppar. Markeringarna är till hjälp vid schaktning och röjning av marken och för placering av de träprofiler som beställaren sätter upp inför finutsättningen.

Finutsättning

Finutsättning sker efter schaktning och husets fasadliv markeras ut på träprofiler med hjälp av spik. Sedan spänner grundläggaren upp trådar för att se var hushörnen är belägna.

Träprofiler vid finutsättning

Träprofiler vid finutsättning

Prisexempel

Utsättning av bostadshus 1-250 m²
och garage mindre än 50 m² (byggnadsyta på marken)


4 hushörn på bostadshus och 4 hörn på garage

12 033 kr

8 hushörn på bostadshus och 4 hörn på garage

13 323 kr

Husutsättningen faktureras separat, inte samtidigt som bygglovet.