Gränsvisning

Här finns information om hur Kumla kommun kan hjälpa till med gränsvisning.

Våra mätningstekniker kan utföra gränsvisning om du inte hittar dina gränsmarkeringar eller om de verkar ha försvunnit. Vid en gränsvisning så markerar mätningsingenjören ut din gräns med exempelvis träkäpp eller med spray för att markera fastighetsgränsen.

Gränsvisning inom Kumla kommun: 3 581 kr/linje

Tillägg per punkt: 931 kr

Ibland kan de vara så att gränserna inte återfinns eller att dokumentationen är bristfällig. Våra mätningsingenjörer letar reda på gränsen och stakar ut gränsen, denna gränsvisning är inte juridiskt bindande och därmed är gränsvisningen inte en fastighetsrättslig åtgärd.

Lantmäteriet kan göra en lantmäteriförrättning

Om de skulle vara så att gränspunkten inte återfinns eller om du inte är överens med din granne, så kan du som enskild fastighetsägare begära en särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning. Detta är något som Lantmäteriet tar hand om via en lantmäteriförrättning.