Våld och hot i nära relation

Om du lever i en situation där det förekommer våld i nära relationer kan våra vuxenhandläggare hjälpa dig att få stöd och hjälp att komma ifrån våldet.

Våld i nära relationer drabbar kvinnor och män i alla åldrar. Våldsutövarna kan vara partners, föräldrar, barn, vårdgivare eller andra närstående. Ibland är det flera personer som utövar kontroll och våld i hederns namn. Våldet kan bestå av slag, knuffar och sparkar, verbala hot och kränkningar, sexuella övergrepp eller ekonomiskt utnyttjande. Det kan också handla om att vägras omvårdnad, som att få hjälp att ta mediciner eller använda hjälpmedel.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, och det är aldrig den utsattas fel. Både den som utsätts för våld och den som utövar våld kan få stöd och hjälp.

Kontakta oss!

Kontakta socialtjänsten via kommunens servicecenter på 019-58 80 00 under kontorstid. I akuta situationer under övrig tid kontaktas socialjouren på 019-21 41 05. Det går också bra att maila till servicecenter@kumla.se.

Vägar till stöd och hjälp:

  • Vuxna som utsatts för våld, eller själva brukat våld mot en närstående, erbjuds samtalsstöd och rådgivning. Alla insatser är frivilliga att delta i. Du kan komma på ett första, förutsättningslös besök innan du bestämmer dig för om du vill ha fortsatt kontakt.
  • Den som utsatts för våld av någon hen levt eller lever tillsammans med behöver ibland ekonomisk hjälp. Vi hjälper dig ansöka om ekonomiskt bistånd.
  • Om det finns risk för fortsatt våld kan det vara aktuellt med ett tillfälligt, skyddat boende.
  • Barn som upplevt våld mot en närstående, eller själva utsatts för våld, kan behöva prata med någon. Socialtjänsten kan ge ett första stöd.
  • Den som tvingats använda våld mot en närstående kan vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. Om du själv blir hotad utreder vi ditt behov av skydd.
  • När barn under 18 år har utsatts för våld, eller upplevt våld mot en närstående, utreder socialtjänsten alltid barnets behov av skydd, hjälp och stöd.
  • Om du tror att en vuxen eller ett barn i din närhet utsätts för våld är du välkommen att kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Privatpersoner kan välja att vara anonyma.

Inom socialtjänsten gäller tystnadsplikt.