Praktik i skolan

Välkommen att göra din praktik hos oss i skolan.

Lärarpraktik, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen där teori och praktik möts.

De flesta av skolorna och förskolorna i Kumla kommun kan erbjuda VFU-platser till studenter. Kommunen har samverkansavtal med Örbro universitet, men kan även ordna platser för studenter vid andra lärosäten. Kontakten går via lärosätets VFU-organistation.

Välkommen till oss i Kumla!