Praktik i skolan

Välkommen att göra din praktik hos oss i skolan.

Praktik i skolan kan antingen vara praktik för lärarstudenter eller praktik/PRAO/FAB för dig som går i grundskolan i Kumla

Lärarpraktik, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen där teori och praktik möts.

De flesta av skolorna och förskolorna i Kumla kommun kan erbjuda VFU-platser till studenter. Kommunen har samverkansavtal med Örbro universitet, men kan även ordna platser för studenter vid andra lärosäten. Kontakten går via lärosätets VFU-organistation.

Välkommen till oss i Kumla!

Elevpraktik

I Kumla anpassas upplägget av elevpraktiken till varje enskild person. Syftet är att eleverna ska få kännedom och kunskaper om olika yrken för att kunna göra välgrundande yrkes- och utbildningsval i framtiden.

Förlängt arbetsplatsbesök (FAB)

Kumla Kommuns grundskolor använder sig av begreppet förlängt arbetsplatsbesök (FAB). Eleverna är ute på FAB 1-3 dagar per läsår i de äldre årskurserna, främst åk 8 och 9. Det kan innebära att eleverna är på flera olika platser, kanske besöker gymnasieskolor eller gör andra studiebesök. Vi integrerar undervisningen med studiebesök inom den offentliga och privata sektorn efter elevens intresse.

Utöver FAB anordnas Tema arbetsmarknad. Då får eleverna bl.a. får möta och lyssna på representanter från olika yrken.

Syftet med FAB är att eleverna ska få kännedom och kunskap om olika yrken för att de ska kunna göra välgrundade val i framtiden. Dessutom ska de få en inblick i vilka regler som gäller på arbetsmarknaden och vad som krävs för att nå och kunna få jobb. Eleverna ska ha en god kännedom om arbetsmarknadens arbetsvillkor när de lämnar grundskolan.