Vuxenutbildning

Inom den kommunla vuxenutbildningen i Kumla kommun kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare, SFI och anpassad utbildning för vuxna. Ansökan hittar du längst ned på sidan.

Bilden visar skofabriken i Kumla. En byggnad i tegel med texten "Skofabriken"

Aktuellt

Ansökan till vårens grundkurser med start 1 april är öppen från 1 mars till 20 mars. Vid sen ansökan kontakta studie- och yrkesvägledare.

Ansökan gör du via vår e-tjänst, Söka till vuxenutbildning - Kumla kommun Länk till annan webbplats.

Har du några funderingar eller frågor kontakta studie- och yrkesvägledare Leif Karlsson via e-post leif.karlsson@skola.kumla.se

Information om yrkesutbildningar hittar du under fliken Yrkesvux

Vem kan anmäla sig till vuxenutbildningen?

Du som är folkbokförd i Kumla och fyller 20 år från och med andra kalenderhalvåret eller har avslutat ett 3-årigt nationellt program, kan anmäla dig till utbildningarna på Vuxenutbildningen.

Heltid eller deltid, terminstid eller individuell planering?

Vill du läsa ett ämne eller flera? Eller kanske kombinera studier med arbete?

Då ska du göra en studieplan tillsammans med studievägledaren. Du har tillgång till planering, arbetsuppgifter och i vissa kurser föreläsningar via Internet. Du får stöd av läraren via Internet och dessutom har du möjlighet att delta i lektioner och handledningstillfällen. På kvällstid och på dagar utanför normalt läsår erbjuds enbart handledning. Vissa lektionstillfällen är obligatoriska. Studieformen passar bäst för dig med studievana och god motivation.

Vad kostar det att studera inom vuxenutbildningen?

Kurserna är kostnadsfria. Inom anpassad utybildning för vuxna , SFI och grundläggande nivå får du låna litteratur. När du läser våra gymnasiekurser får du däremot själv köpa kurslitteratur. Vid studier på distans bekostas litteratur av eleven själv.