Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på vuxenutbildningen i Kumla.


Besöksadress

Vuxenutbildningen

Skofabriken

Södra Kungsvägen 1, 2 trappor

692 38 Kumla

Kontakt Vuxenutbildningen

Rektorsområde 1

Andreas Karlsson

Rektor

andreas.karlsson@skola.kumla.se

019-588000

Rektorsområde 2

Ylva Olsson

Rektor

ylva.olsson@skola.kumla.se

019-588000

Rektorsområde 3

Mikael Svensson

Rektor

mikael.svensson@skola.kumla.se

019-588000

Leif Karlsson

Studie- och yrkesvägledare

leif.karlsson@skola.kumla.se

019-588000

Roger Källström,

Studie- och yrkesvägledare

roger.kallstrom@skola.kumla.se

019-588000

Anna-Karin Karlsson,

Skoladministratör

anna-karin.karlsson@kumla.se

019-588000

Lena Hakobyan

Skoladministratör

lena.hakobyan@kumla.se

019-588000


Personal

Namn

Ämnen

Telefon och e-post

Sami Kaplan

Ma gr Ma gy

sami.kaplan@skola.kumla.se

Alexandra Lundmark

Bio Nak Ma gr

alexandra.lundmark@skola.kumla.se

Mikael  Persson


Sve/SVA gr

mikael.persson@skola.kumla.se

Katarina Grip

Lärvux

katarina.grip@skola.kumla.se

Jesper Lundvall

Sam gr

Sam gy

His,

jesper.lundvall@skola.kumla.se

Ylva Olsson

En gy

ylva.olsson@skola.kumla.se

Anna Sunneteg

Sve/Sva gy

anna.sunneteg@skola.kumla.se

Anna-Lena Köpberg

SFI

anna-lena.kopberg@skola.kumla.se

Roiwada Yassine

SFI

roiwaida.yassine@skola.kumla.se

Ingela Hellqvist

SFI

ingela.hellqvist@skola.kumla.se

Fredrik Åström

SFI

fredrik.astrom@skola.kumla.se

Ari Berg

SFI

ari.berg@skola.kumla.se