Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Prövning

Prövning gymnasiekurser

Om du saknar betyg eller vill höja ditt betyg i kurser på gymmnasienivå har du möjlighet att göra en prövning. Detta innebär en bedömning av dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursen. Syftet med en prövning är att få betyg i kursen utan att vara inskriven. Betyg sätt från A-F.

Kostnad

Har du betyg IG (lpf94) eller F (lpf11) i kursen är prövningen avgiftsfri, annars kostar den 500 kr.

Anmälan till prövning

Anmälan till prövning ska vara hos oss senast 20/9. Betalningen ska vara oss tillhanda senast 27/9.

Anmälan är bindande. 

Avgiften betalas in på BG 5205-3147.  Märk betalningen med "Komvux , prövning och personnummer"

Vuxenutbildningen tillhandahåller ingen kurslitteratur.
Du får mer information efter anmälan till prövning. 

Prövning SFI

Prövning kommer äga rum 18-19/10.

Om du saknar betyg i kurserna C eller D har du möjlighet att göra en prövning. Detta innebär en bedömning av dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursen. En prövning är till för dig som inte studerar på SFI. Syftet med en prövning är att få betyg i kursen utan att vara inskriven. Betyg sätt från A-F.

Anmälan till prövning

Sista dag för anmälan är måndag 4/10. Då ska även prövningen vara betald.

Kostnad

Alla prövningar på SFI kostar 500 kr. Observera att avgiften inte återbetalas. Avgiften betalas in på BG 5205-3147.  Märk betalningen med " SFI, prövning och personnummer"

Så här går en prövning till:

En prövning innehåller två delar och börjar med att du gör ett nationellt prov som består av de olika delarna läsa, höra, skriva samt tala.

Om någon eller några delar av provet inte är godkända: prövningen är slut och du får inte ett godkännt kursbetyg.

Om alla delar av provet är godkända:Du får en text av läraren som du ska läsa och förstå hemma. Vi bestämmer en dag och tid när du ska komma tillbaka till skolan. Vid prövningen i skolan ska du sammanfatta och uttrycka egna åsikter om texten som du läst hemma. Läraren bestämmer om det blir muntligt eller skriftligt.

Du ska lyssna på en text i skolan och sammanfatta den. Läraren bestämmer om det blir muntligt eller skriftligt.

Om både provet och prövningen är godkända får du ett godkänt kursbetyg.