Prövning

Prövning gymnasiekurser

Om du är skriven i Kumla och saknar betyg eller vill höja ditt betyg i kurser på gymmnasienivå har du möjlighet att göra en prövning. Detta innebär en bedömning av dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursen. Syftet med en prövning är att få betyg i kursen utan att vara inskriven. Betyg sätt från A-F.

Prövningar erbjuds för kurser som läses på plats, ej distanskurser.

Kostnad

Har du betyg IG (lpf94) eller F (lpf11) i kursen är prövningen avgiftsfri, annars kostar den 500 kr.

Anmälan till prövning

Prövningar genomförs i mån av plats. Är det många som vill göra en prövning sker ett urval genom lottning.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 10/2. Därefter blir ni kontaktade av prövande lärare innan betalningen ska vara hos oss. Sista dag för betalning är 17/2.

Tidigare betyg ska bifogas i anmälan.

Anmälan är bindande. 

Avgiften betalas in på BG 5205-3147.  Märk betalningen med "Komvux , prövning och personnummer"

Vuxenutbildningen tillhandahåller ingen kurslitteratur.
Du får mer information efter anmälan till prövning. 

Anmälan skickas till: Vuxenutbildningen, Södra Kungsvägen 1, 692 31 Kumla

Prövning SFI

Om du saknar betyg i kurserna C eller D har du möjlighet att göra en prövning. Detta innebär en bedömning av dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursen. En prövning är till för dig som inte studerar på SFI. Syftet med en prövning är att få betyg i kursen utan att vara inskriven. Du kan få betyget Godkänd eller Icke godkänd på prövningen. Innan du anmäler dig kontakta undervisande lärare för respektive kurs. Prövningen kostar 500 kronor och betalas i förskott.

Anmälan ska ske senast 23/5 . Tidigare betyg ska bifogas i anmälan.

Datum för prövningen är den 12-13/6

Betalning ska ske senast 2/6. Avgiften betalas in på BG 5205-3147.  Märk betalningen med "SFI , prövning och personnummer". Anmälan är bindande och inga pengar betalas tillbaka.

Prövning SFI kurs C,

Kontakta Anna-Lena Köpberg: anna-lena.kopberg@vux.kumla.se, 072-1825987

Prövning SFI kurs D,

Kontakta Ingela Hellqvist: ingela.hellqvist@vux.kumla.se, 072-2014293