Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Prövning

Här kan du anmäla dig till prövning i de gymnasiala kurserna samt till SFI som anordnas på vuxenutbildningen.

Prövning gymnasiekurser

Om du saknar betyg i kurser på gymmnasienivå har du möjlighet att göra en prövning. Detta innebär en bedömning av dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursen. En prövning är till för dig som inte studerar på Komvux. Syftet med en prövning är att få betyg i kursen utan att vara inskriven. Betyg sätt från A-F.

Kostnad

Har du betyg IG (lpf94) eller F (lpf11) i kursen är prövningen avgiftsfri, annars kostar den 500 kr.

Anmälan till prövning

Innan anmälan ska du kontakta vår studie- och yrkesvägledare på telefon
019-58 80 40.

Sista datum för anmälan för de gymnasiala kurserna är 2020-02-07. Tag därefter kontakt med lärare för prövningsdatum innan betalning. Betalningen ska göras senast 2020-02-14. Bifoga betygskopia.

Anmälan är bindande. 

Avgiften betalas in på BG 5205-3147.  Märk betalningen med "Komvux , prövning och personnummer"

Vuxenutbildningen tillhandahåller ingen kurslitteratur.
Du får mer information efter anmälan till prövning. 

Prövning SFI

Om du saknar betyg i kurserna C eller D har du möjlighet att göra en prövning. Detta innebär en bedömning av dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursen. En prövning är till för dig som inte studerar på SFI. Syftet med en prövning är att få betyg i kursen utan att vara inskriven. Betyg sätt från A-F.

Vi erbjuder två prövningstillfällen / år. Dessa sker i juni och december.

Anmälan till prövning

Innan anmälan ska du kontakta någon lärare på SFI.

Prövningsdatum är 8-9/6.

Sista datum för anmälan till SFI är sista anmälningsdatum 2020-04-30. Betalningen ska göras senast 2020-05-08. Bifoga betygskopia.

Kostnad

Alla prövningar på SFI kostar 500 kr. Observera att avgiften inte återbetalas. Avgiften betalas in på BG 5205-3147.  Märk betalningen med " SFI, prövning och personnummer"

Så här går en prövning till:

En prövning innehåller två delar och börjar med att du gör ett nationellt prov som består av de olika delarna läsa, höra, skriva samt tala.

Om någon eller några delar av provet inte är godkända: prövningen är slut och du får inte ett godkännt kursbetyg.

Om alla delar av provet är godkända:Du får en text av läraren som du ska läsa och förstå hemma. Vi bestämmer en dag och tid när du ska komma tillbaka till skolan. Vid prövningen i skolan ska du sammanfatta och uttrycka egna åsikter om texten som du läst hemma. Läraren bestämmer om det blir muntligt eller skriftligt.

Du ska lyssna på en text i skolan och sammanfatta den. Läraren bestämmer om det blir muntligt eller skriftligt.

Om både provet och prövningen är godkända får du ett godkänt kursbetyg.