Studie- och yrkesvägledare

När du vill diskutera din studieplanering, ditt yrkesval eller har andra frågor om utbildning kan du ta kontakt med vår studievägledare.

Vägledning

Du får råd vid val av ämnen och kurser, den allmänna information du behöver om utbildning, studier, behörighet och urval vid komvux, folkhögskola, universitet, högskola, högskoleprov och andra utbildningsanordnare.

Om du känner dig osäker inför tanken på studier kan studievägledaren fungera som ett bollplank och hjälpa dig att konkretisera tankar och önskemål. Kanske behöver du komplettera dina betyg på ett eller annat sätt.

Individuell studieplan

Målet är att du tillsammans med studievägledaren ska göra din individuella studieplan så att du väljer rätt kurs, rätt studieform, rätt studietakt och rätt nivå. Glädjande nog kan vi inom Vuxenutbildningen erbjuda flera studieformer, vilket gör att många fler kan studera baskunskaper även i kombination med t ex skiftarbete.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren

Studie- och yrkesvägledare kontaktas enklast visa mejl.

Roger Källström

Studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se


Leif Karlsson

Studie- och yrkesvägledare

leif.karlsson@skola.kumla.se