Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

SFI, Svenska för invandrare

Flera personer som står i en ring med händerna i mitten

Vad är SFI?

Svenska för invandrare, SFI, är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. SFI är en del av kommunal vuxenutbildning (komvux).

SFI består av tre studievägar 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser.
Studieväg 1, som börjar med kurs A, B, C och D vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund.                                                                                

Studieväg 3, innehåller kurserna C och D och vänder sig till de som har studerat vid universitet/högskola och är vana att studera.
Övriga går studieväg 2, som innehåller kurserna B, C och D.

Kunskapskraven för en kurs är detsamma oavsett studieväg.

Du får låna böcker, men du kan inte få lån eller bidrag från CSN när du läser på SFI. Om du läser på heltid räknas det som heltidsstudier, alltså 40 timmar i veckan. I Kumla har vi just nu 6 olika grupper. Varje grupp har lektioner fyra förmiddagar (kl.8.00-11.50) och en eftermiddag (kl.13.00-16.40), övrig tid studerar du på egen hand.

Vem får studera på SFI?

Du ska vara folkbokförd i Kumla kommun.                                                                     Du får studera på SFI om du är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i svenska. (Om du ännu inte har fyllt 20 år har du rätt att studera på JN-gymnasiet i Kumla, kontakta studie- och yrkesvägledare.)

Antagning till SFI sker efter samtal med ansvarig lärare på SFI (Rowaida). Vill du eller någon du känner börja studera på SFI är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Namn

Kontaktuppgifter

Ari Berg

072-20 07 536

ari.berg@vux.kumla.se

Åsa Andersson

072-06 99 439

asa.andersson@vux.kumla.se

Roiwaida Yassine

070-15 22 878

roiwaida.yassine@vux.kumla.se

Fredrik Åström

072-16 11 741

fredrik.astrom@vux.kumla.se

Ingela Hellqvist

072-20 14 293 

ingela.hellqvist@vux.kumla.se

Anna-Lena Köpberg

072-18 25 987

anna-lena.kopberg@vux.kumla.se