Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Ansökan och utbud

Här finns mer information om de kurser som vi erbjuder samt ansökningsblankett.

Penna och papper

Ansökan

Ansökningsblankett hittar du längre ner på sidan. Ansökan skickas till kommunens servicecenter.                                                                                                                       Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare, Roger Källström 019-58 80 40 eller roger.kallstrom@kumla.se

Kursutbud 2018 - 2019

Grundläggande kurser

Som regel behövs inga speciella förkunskaper för att läsa på grundläggande nivå. Om du inte har svenska som modersmål bör du ha språkkunskaper motsvarande SFI, kurs D.

Skriv tabellbeskrivning här

Kurs


Svenska


Svenska som andraspråk


Engelska


Matematik


Samhällskunskap


Gymnasiekurser

På gymnasial nivå ska du ha förkunskaper som motsvarar grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Kurser i egen regi läses på Vuxenutbildning. Kurser i extern regi läses på distans mot annan utbildningsanordnare.

Gymnasial nivå - kurser i egen regi:

Skriv tabellbeskrivning här

Kurs

Poäng


Svenska 1

100 p


Svenska 2

100 p


Svenska 3

100 p


Svenska som andraspråk 1

100 p


Svenska som andraspråk 2

100 p


Svenska som andraspråk 3

100 p


Engelska 5

100 p


Engelska 6

100 p


Samhällskunskap 1a1

50 p


Samhällskunskap 1a2 ( krav samhällskunskap 1a1 )

50 p


Samhällskunskap 1b

100 p


Samhällskunskap 2

100 p


Matematik 1b

100 p


Matematik 2b

100 p


Matematik 3b

100 p


Matematik 4

100 p


Historia 1a1

50 p


Historia 1a2 ( krav på historia 1a1 )

50 p


Historia 1b

100 p


Naturkunskap 1a1

50 p


Naturkunskap 1a2 ( krav på naturkunskap 1a1 )

50 p


Naturkunskap 1b

100 p


Naturkunskap 2

100 p


Biologi 1 HT

100 p


Biologi 2 VT

100 p


Religionskunskap 1 HT

50 p


Data, orienteringskurs

50 p


Om du är i behov av ytterligare kurser, som inte finns i utbildningsutbudet, så kan de i vissa fall beviljas som distanskurser. Prata med studie- och yrkesvägledaren.