Ansökan och utbud

Här finns mer information om de kurser som vi erbjuder och länk till e-tjänsten för ansökan till vuxenutbildningen.

Penna och papper

Ansökan                                                                

Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare, Leif Karlsson, leif.karlsson@skola.kumla.se

Kursutbud

Grundläggande kurser

Som regel behövs inga speciella förkunskaper för att läsa på grundläggande nivå. Om du inte har svenska som modersmål bör du ha språkkunskaper motsvarande SFI, kurs D.

Kursutbud grund

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

Gymnasiekurser

På gymnasial nivå ska du ha förkunskaper som motsvarar grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Kurser i egen regi läses på Vuxenutbildning. Kurser i extern regi läses på distans mot annan utbildningsanordnare.

Gymnasial nivå - kurser i egen regi

Kurs

Poäng


Svenska 1

100 p


Svenska 2

100 p


Svenska 3

100 p


Svenska som andraspråk 1

100 p


Svenska som andraspråk 2

100 p


Svenska som andraspråk 3

100 p


Engelska 5

100 p


Engelska 6

100 p


Samhällskunskap 1a1

50 p


Samhällskunskap 1a2 ( krav samhällskunskap 1a1 )

50 p


Samhällskunskap 1b

100 p


Samhällskunskap 2

100 p


Matematik 1b

100 p


Matematik 2b

100 p


Matematik 3b

100 p


Matematik 4

100 p


Historia 1a1

50 p


Historia 1a2 ( krav på historia 1a1 )

50 p


Historia 1b

100 p


Naturkunskap 1a1

50 p


Naturkunskap 1a2 ( krav på naturkunskap 1a1 )

50 p


Naturkunskap 1b

100 p


Naturkunskap 2

100 p


Religionskunskap 1 HT

50 p


Data, orienteringskurs

50 p


 

Distansstudier

Du kan läsa på grund- och gymnasiekurser på distans om du arbetar eller om kursen saknas i vårt utbildningsutbud.

Kontakta Roger Källström roger.kallstrom@kumla.se