Kommunala tomter

Många efterfrågar tomter i Kumla - för att bygga eget småhus, byggnation av radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus, eller för en verksamhet - och vi jobbar hela tiden för att få fram nya områden för både bostäder och verksamheter.

Illustration av villa

Tomt för småhus

När nya småhustomter blir klara för försäljning erbjuds tomterna först till dem som är anmälda till kommunens tomtkö. Är du intresserad av en tomt kan du ställa dig i vår tomtkö. Du hittar länken för att anmäla dig till tomtkön längre ned på den här sidan.

Tomt för flerbostadshus eller verksamhet

Mer information kommer.