Kommunala tomter

Många efterfrågar tomter i Kumla - för att bygga eget småhus, byggnation av radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus, eller för en verksamhet - och vi jobbar hela tiden för att få fram nya bostads- och verksamhetsområden.

Illustration av villa

Tomt för småhus

När nya småhustomter blir klara för försäljning erbjuds tomterna i första hand till dem som är anmälda till kommunens tomtkö. Är du intresserad av en tomt kan du ställa dig i vår tomtkö.

Tomt för flerbostadshus eller verksamhet

Mer information kommer.