Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Kolonilotter

I Kumla finns det ett område med kolonilotter för odling.

Koloniområdet vid Kumla kyrka

Ett området ligger vid Kumla kyrka, på Södra Kungsvägen 54, bakom kyrkskolan. Här är en lott cirka 25 kvadratmeter stor och kostar 170 kronor per år att nyttja.

Vattenkran finns i området, samt två soptunnor för brännbart avfall och en liten kompost där trädgårdsavfall kan tömmas. Redskap håller nyttjaren själv med och inga byggnader får uppföras inom detta område.

Vill du hyra en kolonilott kontaktar du Servicecenter, 019-58 80 00.

Idrottsparkens koloniområde

Marken vid koloniområdet på Kumla Frasses gata vid Idrottsparken arrenderas av koloniföreningen Idrottsparken. Arrendet är nu uppsagt till årsskiftet 2020/2021.