Kolonilotter

I Kumla finns det kolonilotter för odling.

Koloniområde Änggården

Nu påbörjas arbetet för det nya koloniområdet nedanför kvarteret Skäran.

  • Lotterna blir ca 90-100 kvm
  • Det är 38 lotter (vi vet inget om/när det eventuellt blir en fortsatt utbyggnad, men möjligheten finns inom samma detaljplan)
  • Avgiften är 500 kr/år
  • Inga byggnader tillåts i detta skede
  • Området börjar anläggas 24 maj och förmodas vara färdigbyggt under hösten 2021
  • Intresseanmälan lämnas till servicecenter (namn, personnummer, mail, telefon och adress)
  • Vatten och portabel toalett finns endast under odlingssäsong, 15 april -15 oktober
  • Vattenförbrukning ingår i avgiften
  • När fördelningen av tomterna sker så går vi i turordning från intresselistan. Kommunen tilldelar vilken lott man får.

För mer information om skötsel, kontraktsvillkor och karta, klicka på länkarna längst ned på sidan.

Koloniområdet vid Kumla kyrka

Vid Kumla kyrka, på Södra Kungsvägen 54, bakom kyrkskolan ligger ett av kommunens koloniområden. Här är en lott cirka 25 kvadratmeter stor och kostar 170 kronor per år att nyttja.

Vattenkran finns i området, två soptunnor för brännbart avfall och en liten kompost där trädgårdsavfall kan tömmas. Redskap håller nyttjaren själv med och inga byggnader får uppföras inom detta område.

Vill du hyra en kolonilott kontaktar du Servicecenter, 019-58 80 00.

Idrottsparkens koloniområde

Marken vid koloniområdet på Kumla Frasses gata vid Idrottsparken arrenderas av koloniföreningen Idrottsparken. Arrendet är uppsagt till årsskiftet 2020/2021.