Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kolonilotter

I Kumla finns det kolonilotter för odling.

Koloniområde Änggården

Nu påbörjas arbetet för det nya koloniområdet nedanför kvarteret Skäran.

  • Lotterna blir ca 90-120 kvm
  • Det blir ca 35-40 lotter (vi vet inget om/när det eventuellt blir en fortsatt utbyggnad, men möjligheten finns inom samma detaljplan)
  • Avgiften är 500 kr/år (100 kr debiteras för resterande del av 2021)
  • Inga byggnader tillåts i detta skede
  • Området börjar anläggas 24 maj och förmodas vara färdigbyggt 1 september 2021
  • Intresseanmälan lämnas till servicecenter (namn, personnummer, mail, telefon och adress)
  • Vatten och portabel toalett finns endast under odlingssäsong, 1 maj-mitten av oktober
  • Vattenförbrukning ingår i avgiften
  • När fördelningen av tomterna sker så går vi i turordning från intresselistan. Kommunen tilldelar vilken lott man får.

Koloniområdet vid Kumla kyrka

Vid Kumla kyrka, på Södra Kungsvägen 54, bakom kyrkskolan ligger ett av kommunens koloniområden. Här är en lott cirka 25 kvadratmeter stor och kostar 170 kronor per år att nyttja.

Vattenkran finns i området, två soptunnor för brännbart avfall och en liten kompost där trädgårdsavfall kan tömmas. Redskap håller nyttjaren själv med och inga byggnader får uppföras inom detta område.

Vill du hyra en kolonilott kontaktar du Servicecenter, 019-58 80 00.

Idrottsparkens koloniområde

Marken vid koloniområdet på Kumla Frasses gata vid Idrottsparken arrenderas av koloniföreningen Idrottsparken. Arrendet är uppsagt till årsskiftet 2020/2021.