Kolonilotter

I Kumla finns det två områden med kolonilotter för odling.

Koloniområdet vid Kumla kyrka

Ett området ligger vid Kumla kyrka, på Södra Kungsvägen 54, bakom kyrkskolan. Här är en lott cirka 25 kvadratmeter stor och kostar 170 kronor per år att nyttja.

Vattenkran finns i området, samt två soptunnor för brännbart avfall och en liten kompost där trädgårdsavfall kan tömmas. Redskap håller nyttjaren själv med och inga byggnader får uppföras inom detta område. Vill du hyra en kolonilott kontaktar du Servicecenter.

Idrottsparkens koloniområde

På Kumla Frasses gata vid Idrottsparken arrenderas maken av koloniföreningen Idrottsparken. Är du intresserad av att hyra en lott där eller har andra frågor och funderingar tar du kontakt med föreningens ordförande Ulla Simmons på telefonnummer 019-58 38 79.

Nytt koloniområde

Just nu skissar kommunen på ett nytt koloniområde. Vill du lämna en intresseanmälan kontakta Servicecenter.