Småhustomter

Närmare 90 småhustomter på gång i Kumla!

Under det närmaste året kommer vi i områdena Gröna Sörby, Ekeby och Älvesta erbjuda närmare 90 småhustomter och ytterligare ett antal tomter för radhus, kedjehus och parhus.

Kumla kommunfullmäktige har fattat beslut om ekonomiska medel för att anlägga vägar och grönytor i dessa områden och för att färdigställa byggbara tomter.

Om arbetet med detaljplanerna går som förväntat hoppas vi på försäljningsstart under vintern 2019/2020 med möjlig byggstart under våren/sommaren 2020.

 

Gröna Sörby

Arbetet pågår just nu med att ta fram en detaljplan för området som kommer att exploateras i etapper. I den första etappen planeras det för ca 40 småhustomter, 30 rad- eller kedjehus samt två större tomter för flerfamiljsboende.                         

Illustration Gröna Sörby

 

Älvesta/Hällabrottet

Arbetet med detaljplanen för kommunens exploatering i Älvesta fortsätter, och just nu pågår också arkeologisk slutundersökning i området. Här ska vi skapa möjligheter för ca 30 småhustomter och ett par tomter för flerfamiljsboende.

Illustration Älvesta

 

Ekeby Prästgård

Även i Ekeby har nu sista steget i den arkeologiska undersökningen satt igång. Samtidigt pågår arbetet med detaljplan för att skapa möjligheter för byggnation av bostäder. Här planeras det för 15 småhustomter och två större tomter för flerfamiljsboende/radhus.

Illustration Ekeby

 

Vill du följa detaljplanearbetet gällande ovanstående områden hittar du handlingar under Bygga, bo och miljö/Planarbete/Detaljplanering/Pågående planarbete

 

Tidigare exploateringsområden

Kvarteret Äpplet, Loviselund/Ryttartorpet

De sex tomter som släpptes hösten 2018 i kv Äpplet i Loviselund/Ryttartorpet är alla sålda.

Illustration över området Äpplet där det finns 6 lediga småhustomter

Åbytorp

De sex småhustomterna i Åbytorp som släpptes hösten 2017 är alla sålda.

Kvarteret Täppan

Tomterna i kvarteret Täppan är alla sålda.

Loviselund/Ryttartorpet

De 63 tomter som släpptes hösten 2016 i i Loviselund/Ryttartorpet är alla sålda.

Exempel på tillkommande kostnader/avgifter vid köp av   kommunal tomt

Skriv tabellbeskrivning här

Exempel

Kostnad/avgift

VA, anslutningsavgift (taxa 2018)

ca 147 000-169 000 kr,

inkl. moms

Nybyggnadskarta, bygglov,  startbesked,  husutsättning (taxa från 2018-03-01)

ca 63 000 kr*

Stadsnät, Skanova/Telia

kontakta respektiv

leverantör

El, anslutningsavgift

kontakta e-on

Lagfart

1,5% av egendomens

värde + expeditionsavgift

* Baserat på tomtstorlek upp till 1 999 kvm med en- eller tvåbostadshus och garage. För detaljerad kalkyl, kontakta kommunens kart- och mätavdelning samt plan- och byggavdelning.

Observera att ovanstående kostnader är angivna i cirkapriser och enligt gällande taxor och avgifter.