Småhustomter

Gröna Sörby

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att starta arbetet med att ta fram en detaljplan och en fördjupad förstudie för området Gröna Sörby. Första etappen planeras för småhusbebyggelse med 50-60 småhustomter och 8 tomter för flerfamiljshus.

Kommunens mål är i dagsläget att ha tomterna klara för bokning under andra halvåret av 2019 och kommer att erbjudas via vår tomtkö. Länk till tomtkön finns längre ned på denna sida.

Kvarteret Äpplet, Loviselund/Ryttartorpet

De sex tomter som släpptes hösten 2018 i kv Äpplet i Loviselund/Ryttartorpet är alla sålda.

Illustration över området Äpplet där det finns 6 lediga småhustomter

Åbytorp

De sex småhustomter i Åbytorp som släpptes hösten 2017 är alla sålda.

Kvarteret Täppan

Tomterna i kvarteret Täppan är alla sålda.

Loviselund/Ryttartorpet

De 63 tomter som släpptes hösten 2016 i i Loviselund/Ryttartorpet är alla sålda.

Exempel på tillkommande kostnader/avgifter vid köp av   kommunal tomt

Skriv tabellbeskrivning här

Exempel

Kostnad/avgift

VA, anslutningsavgift (taxa 2018)

ca 147 000-169 000 kr,

inkl. moms

Nybyggnadskarta, bygglov,  startbesked,  husutsättning (taxa från 2018-03-01)

ca 63 000 kr*

Stadsnät, Skanova/Telia

kontakta respektiv

leverantör

El, anslutningsavgift

kontakta e-on

Lagfart

1,5% av egendomens

värde + expeditionsavgift

* Baserat på tomtstorlek upp till 1 999 kvm med en- eller tvåbostadshus och garage. För detaljerad kalkyl, kontakta kommunens kart- och mätavdelning samt plan- och byggavdelning.

Observera att ovanstående kostnader är angivna i cirkapriser och enligt gällande taxor och avgifter.