Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Småhustomter

Många småhustomter på gång i Kumla!

I områdena GRÖNA SÖRBY, EKEBY och ÄLVESTA kommer vi inom de närmaste åren att kunna erbjuda ca 135 småhustomter plus flera större tomter för byggnation av radhus, kedjehus och parhus.

Nedan ser du karta med våra nya områden markerade. Mer information om vårt fortsatta arbete med respektive område hittar du längre ner på sidan.

Just nu: Bokningsprocessen av småhustomterna i Gröna Sörby är igång, läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över kommunens nu pågående exploateringsområden

GRÖNA SÖRBY etapp 1

Gröna Sörby, etapp 1, är den första delen av en helt ny stadsdel i västra Kumla - Det Gröna Sörby.

Den första etappen innehåller 83 tomter för småhus och flera tomter för radhus, kedjehus och flerbostadshus.

Tidplan:

Preliminär tidplan för projektet:

  • Hösten 2021: Bokningsomgång 3 för småhustomter påbörjas
  • Första kvartalet 2022: Finns byggklara småhustomter

All information om området samt hur du gör om du är intresserad av en småhustomt i området hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prissättning:

Tre olika prislägen finns, och priserna är satta utifrån tomtstorlek och läge.

HÄR hittar du karta med prisindelning av småhustomter.PDF

  • ROSA = 695 000 kronor
  • GUL = 595 000 kronor
  • GRÖN = 495 000 kronor

Förutom kostnaden för småhustomten enligt ovan tillkommer kostnader i samband med bygglovsansökan, anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el och fiber, och kostnader för pålning. Läs mer nedan.

Geoteknisk undersökning:

En geoteknisk undersökning av markförhållandena har genomförts och bifogat hittar du en preliminär geoteknisk rapport över småhustomterna. Undersökningen visar bland annat att samtliga småhustomter måste pålas.

HÄR hittar du en preliminär geoteknisk rapport över småhustomterna.PDF

HÄR hittar du karta över geotekniska förhållandena för småhustomterna.PDF


Illustration över Gröna Sörby

ÄLVESTA - HÄLLABROTTET

I Älvesta planerar vi för ett nytt bostadsområde med 30 småhustomter och två större tomter för flerfamiljsboende, radhus eller kedjehus. Nedan ser du en illustration över området, hur det kan komma att se ut när området är färdigbyggt.

Just nu pågår förberedelser för byggstart i höst av vägar, V/A mm för området. Vi jobbar samtidigt med att ta fram pris på tomterna. Byggklara tomter beräknas finnas sommaren 2022.

Illustration av nya bostadsområdet i Älvesta/Hällabrottet

EKEBY

Också i Ekeby planerar vi för ett nytt bostadskvarter. Här kommer vi att kunna erbjuda 15 småhustomter och två större tomter för flerfamiljsboende eller radhus. Nedan ses en illustration som visar på ungefärlig bebyggelse när området är klart.

Sista steget i den arkeologiska undersökningen avslutades förra året. Vill du veta mer om undersökningen och de fynd som gjorts kan du läsa om det på arkeologernas blogg, https://arkeologiekeby.wordpress.com/länk till annan webbplats .

Just nu: planerna för området har blivit något förskjutna. Projektering av området pågår och vi arbetar också med att ta fram priser på tomterna och en tidplan för projektet.

Illustration över nya bostadsområdet i Ekeby

Kvarteret ÄPPLET - Loviselund/Ryttartorpet

Nu släpper vi den sista tomten i kvarteret Äpplet i Loviselund/Ryttartorpet.

Äpplet 13

Adress: Knekt Eklöfs gata 5

Pris: 700 000 kr

På fastigheten finns en åkerholme samt i fastighetsgräns en stenmur, vilka båda Länsstyrelsen beslutat ska bevaras enligt Miljöbalken 7 kap. 11 §.

Förutom kostnaden för småhustomten enligt ovan tillkommer kostnader i samband med bygglovsansökan, anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el och fiber.

Intresseanmälan för tomten kan lämnas av dig som står i tomtkön och ska skickas till intern.tekniska@kumla.se senast den 8 oktober 2021. Intresseanmälan skall innehålla namn, tomtkönummer samt telefonnummer och e-post.


Bilden visar ledig tomt i kvarteret Äpplet

Tidigare exploateringsområden

Åbytorp

De sex småhustomter i Åbytorp som släpptes hösten 2017 är alla sålda.

Kvarteret Täppan

Tomterna i kvarteret Täppan är alla sålda.

Loviselund/Ryttartorpet

De 63 tomter som släpptes hösten 2016 i i Loviselund/Ryttartorpet är sålda.

Tillkommande kostnader vid köp av kommunal tomt

När du köper en kommunal småhustomt betalar du för marken men du måste också betala andra kostnader och avgifter. Här nedan ser du exempel på vilka kostnader och avgifter det är:

Exempel

Kostnad/avgift

Anslutningsavgift för Vatten och Avlopp (taxa 2020), kostnaden beror på tomtens storlek

ca 160 000-175 000 kr, inklusive moms

Nybyggnadskarta, bygglov, startbesked, startbesked, husutsättning (taxa 2020)

ca 52 000 kr*

Stadsnät, Skanova/Telia

kontakta respektive leverantör

Anslutningsavgift för el

kontakta e-on

Lagfart

1,5% av egendomens värde + expeditionsavgift

* Kostnaden är beräknad på en tomtstorlek upp till 1 999 kvm med ett hus innehållande en eller två bostäder, och garage. Kontakta kommunens kart- och mätavdelning samt plan- och byggavdelning om du vill ha en mer detaljerad kalkyl.

Observera att kostnaderna ovan är angivna i cirkapriser och enligt gällande taxor och avgifter.