Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Vatten och avlopp

Vattenverket i Kumla producerar cirka 3,5 miljoner kubikmeter renvatten per år och avloppsverket är dimensionerat för 30 000 personer.

Vattenverket i Kumla levererar dricksvatten till samhällena Kumla, Åbytorp, Sannahed, Kvarntorp,Hällabrottet, och Ekeby. Vi levererar dessutom vatten till Hallsbergs kommun och samhällena Hallsberg, Östansjö, Sköllersta, Pålsboda och Svennevad.

I dag är cirka 17 000 personer anslutna till avloppsverkets nät. Avloppsvatten från industrier tillkommer. Avloppsverket renar både hushållspillvatten och industrispillvatten, cirka 2,5 miljoner m3/år. Vattnet är renat till 97 % på biologiskt nedbrytbara ämnen och till 97 % på fosfor. I avloppsverket omvandlas avloppsvattnet till tre olika slutprodukter; renat avloppsvatten, slam och biogas.

Vid akuta händelser

Vid fel på vatten eller avlopp kontaktar du Servicecenter.
När Servicecenter är stängt ringer du 019-13 70 35.