Vatten och avlopp

Vattenverket i Kumla producerar cirka 3,5 miljoner kubikmeter renvatten per år och avloppsverket är dimensionerat för 30 000 personekvivalenter.

Vattenverket i Kumla levererar dricksvatten till samhällena Kumla, Åbytorp, Sannahed, Kvarntorp,Hällabrottet, och Ekeby. Vi levererar dessutom vatten till Hallsbergs kommun och samhällena Hallsberg, Östansjö, Sköllersta, Pålsboda och Svennevad.

I dag är cirka 17 000 personer anslutna till avloppsverkets nät. Avloppsvatten från industrier tillkommer. Avloppsverket renar både hushållspillvatten och industrispillvatten, cirka 2,5 miljoner kubikmeter per år. Vattnet är renat till 97 procent på biologiskt nedbrytbara ämnen och till 97 procent på fosfor. I avloppsverket omvandlas avloppsvattnet till tre olika slutprodukter; renat avloppsvatten, slam och biogas.

Vid akuta händelser

Vid fel på vatten eller avlopp kontaktar du servicecenter på telefon 019-58 80 00. När servicecenter är stängt ringer du 019-13 70 35.