Töm poolen rätt

Här finns information om hur du som poolägare gör för att tömma poolen utan att påverka naturen eller vårt reningsverk negativt.

När det är dags att tömma din pool så måste vattnet ta vägen någonstans. Det är viktigt att du som ägare har bra kunskap om vad just ditt badvatten innehåller. Vid tömning får vattnet inte innehålla några farliga kemikalier.

Hur avklorerar jag vattnet?

Poolvatten blir snabbt smutsigt från alla som badar. Om du använder klor som desinfektionsmedel för att rena din pool behöver du avklorera vattnet innan du tömmer ut vattnet.

Du kan avklorera genom att:

- låta vattnet stå i några dagar i solen så att fritt klor förbrukas eller

- tillsätta natriumsulfit eller natriumtiosulfat i vattnet. Om du tillsätter kemikalier ska du låta vattnet stå i några timmar innan processen är färdig. Kemikalierna kan du köpa i butiker som har försäljning av bassängtillbehör.

Varför ska jag avklorera poolvatten?

Klor är inte miljövänligt. Om vattendrag tar emot vatten fullt med kemikalier kan det påverka djur- och växtliv. Kommer det ut för mycket klor kan det bli en toxisk miljö för allt levande i vattendragen och skapa problem i din närmiljö.

Hur ska jag tömma min pool?

Du har ansvar för att badvattnet i din pool inte orsakar skador på människors hälsa eller miljön under användning och vid tömning. Tömningen får inte förorena naturen eller enskilda vattentäkter.

Du kan tömma din pool genom att låta det avklorerade vattnet rinner ut långsamt genom en slang över din gräsmatta. Tömningen ska ske sakta så att vattnet hinner infiltreras i gräsmattan. Om vattnet töms ut för snabbt kan det orsaka problem för dina grannar.

Varför får jag inte tömma poolvatten i avloppet?

Reningsverket har svårt att behandla avloppsvatten som innehåller för mycket kemikalier och det är därför inte tillåtet att tömma poolvatten till kommunens spillvattennät. Det kan slå ut reningsverkets biologiska reningssteg. Ökad vattenmängd till reningsverket försvårar även den normala reningen.