Vanliga frågor och svar

På denna sidan lägger vi ut de vanligaste frågorna som vi får på VA - enheten samt svaren.

Om det blir bevattningsförbud i kommunen, gäller det även vatten från egen brunn på tomten?
Bevattningsförbudet gäller endast för de som är anslutna till det kommunala VA-nätet. Har man en egen brunn kan man använda det vattnet till sin gräsmatta/rabatt.
Om du har en egen brunn ansvarar du själv för din egen vattenförsörjning. Det innebär att du själv får hålla koll på vattennivån och att spara vatten de perioder när påfyllningen är som sämst.

Kostar det något att få vatten eller avlopp inkopplat till min fastighet?
Anslutningsavgiften för vatten/avlopp/dagvatten har de flesta betalt och då finns det kvitto/kopia på VA-ansökan. Saknar du dessa dokument kan det betyda att en anslutningsavgift måste betalas. Se under "Avgifter".
Oftast finns det inga VA-ritningar på din fastighet i vårt arkiv, därför är det bra om du har fått dessa ritningar från den tidigare ägaren.
I våra system har vi endast de serviser som är dragna till din tomtgräns.

Kan jag få reducerad vattenavgift då det blir störningar i vattenleveransen?
Våra rättigheter och skyldigheter regleras i ABVA. Vi har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen vid till exempel reparation av vattenledningar. Reduktion på grund av begränsning av vattenleverans kan vi inte ge.

Vilken hårdhetsgrad har vattnet?
Hårdhetsgraden varierar något i kommunen mellan 5,5  – 6.0 tyska hårdhetsgrader.

Hur ofta kommer fakturan?
Ett normalförbrukande hushåll faktureras varannan månad.

Jag har sålt mitt hus och ska flytta, hur gör jag med mitt vattenabonemang?
Så fort det är klart med försäljningen kan ni säga upp era abonnemang via e-tjänsten ”Säga upp abonnemang inom vatten, avlopp och renhållning”. När tillträdet sker så läser ni av vattenmätaren och då kan ni rapportera siffran via e-tjänsten ”Slutavläsning av vattenmätare i samband med flytt”.

När ska jag läsa av vattenmätaren?
En gång om året får ni ett brev från IDATAoch då bör ni läsa av och skicka talongen till IDATA. Du kan även göra det via E-tjänsten ”Rapportera in avläsning för vattenmätare”.

Var får jag reda på hur många grader varmvattnet har?
Bor du i flerbostadshus vet din värd hur många grader ditt varmvatten har. Bor du i småhus ställer du in temperaturen själv på din varmvattenberedare.

Vad är en normal förbrukning av vatten för privatpersoner?
Normalt förbrukar en person 200 liter under ett dygn.

Vad är en normal årsförbrukning?
150 kubikmeter per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-300 kubikmeter per år beroende på hushållets storlek och vanor.

Varför är det vattenbubblor i vattenmätaren?
Vattenmätaren är normalt helt fylld med vatten. När den är nymonterad syns ibland vattenbubblor.

Hur ofta byts vattenmätaren?
För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. Mer information under Dricksvatten - Byte av vattenmätare

Jag får svart/brunt vatten i kranen. Vad ska jag göra?
Spola länge, ända tills vattnet blir klart. Om du bor i ett hyreshus kontaktar du din vaktmästare.

Jag vill installera en sprinkleranläggning i min fastighet. Hur gör jag?
Installera en vattentank som är stor nog att klara av att släcka en brand i din fastighet. Ta kontakt med VA-enheten för en diskussion om hur den ska kopplas till det kommunala VA-nätet.