Dricksvatten

Vattenverket i Kumla producerar och levererar dricksvatten till Kumla, Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed, Kvarntorp, Ekeby, Hjortsberga, Ekeby Björka och Frommesta. Produktion och leverans av dricksvatten sker även till Hallsberg, Östansjö, Sköllersta, Pålsboda och Svennevad.

Vattenverket producerar cirka 3,5 miljoner kubikmeter renvatten per år. Cirka 2 miljoner kubikmeter leveras till Kumla och resten av vattnet säljs till Hallsberg. Vattenförsörjningen sker med grundvatten från Kumlaåsen och infiltration av ytvatten från sjön Tisaren.

I vattenverkets egenkontrollprogram finns rutiner för hur lokaler och utrustning ska skötas samt hur kvaliteten på dricksvattnet ska säkerställas.

Vattenprover

Här redovisas de vattenprover som vi gör regelbundet på vårt dricksvatten.

Vattnets hårdhet

Hårdheten i dricksvattnet i Kumla kommun varierar under året mellan 5,5 till 6,0 tyska hårdhetsgrader.

Vattenmätare

Ventilerna, kranarna, på bägge sidorna om vattenmätaren tillhör fastigheten och det är fastighetsägarens ansvar att se till att de fungerar, att de är täta. Vattenmätaren är kommunens ansvar och den ska bytas ut vart tionde år (lagkrav).

Dricksvattenanläggning

Du måste registera att du ska starta en dricksvattenanläggning.

Efter anmälan kontaktar vi på kommunen dig för kontroll av dricksvattenanläggningen och verksamhetens egenkontroll samt uppgifter för riskklassning av anläggningen.

Du får starta din verksamhet 2 veckor efter att anmälan om registrering har gjorts om inget annat besked har lämnats.

Alla anläggningar ska betala en årlig kontrollavgift för den offentliga kontrollen.

Kuriosa

Vattentornet på Linnégatan i Kumla är 40 meter högt och rymmer 2 000 000 liter vatten. Det byggdes år 1956 och kallas fortfarande för "nya vattentornet". Det "gamla vattentornet" på Södra Kungsvägen, vilket är byggt i tegel innehåller numera bostäder.