Studie- och yrkesvägledning

Att veta vad en vill göra i framtiden är inte alltid så lätt. Först måste en veta vad det finns att välja på.

Målsättning för studie- och yrkesvägledningen i Kumla

Eleverna ska kontinuerligt under hela skoltiden få kunskap om olika möjligheter för framtida utbildning och försörjning. Inför gymnasievalet ska eleverna vara väl förberedda och ha tillgång till en allsidig information.

I Kumla anpassas upplägget av elevpraktiken till varje enskild person. Syftet är att eleverna ska få kännedom och kunskaper om olika yrken för att kunna göra välgrundande yrkes- och utbildningsval i framtiden.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Skriv tabellbeskrivning här

John Norlandergymnasiet


Eva Claesson,

studie- och yrkesvägledare

019-58 84 69 

070-558 19 78 (sms)

eva.claesson@kumla.se                        

Skriv tabellbeskrivning här

Kumlaby skola


Matilda Engholm,

studie- och yrkesvägledare

019-58 84 13

070-558 21 40 (sms)

matilda.engholm@skola.kumla.se          

Skriv tabellbeskrivning här

Skogstorpsskolan


Karin Lager,

studie- och yrkesvägledare


019-58 89 90
070-3657450 (sms)
karin.lager@kumla.se                         

Skriv tabellbeskrivning här

Vialundskolan


Magnus Nordfamne
Studie- och yrkesvägledare

070-224 07 98
magnus.nordfamne@skola.kumla.se

Skriv tabellbeskrivning här

Vuxenutbildningen


Roger Källström
Studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se