Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Studie- och yrkesvägledning

Att veta vad en vill göra i framtiden är inte alltid så lätt. Först måste en veta vad det finns att välja på.

Målsättning för studie- och yrkesvägledningen i Kumla

Eleverna ska kontinuerligt under hela skoltiden få kunskap om olika möjligheter för framtida utbildning och försörjning. Inför gymnasievalet ska eleverna vara väl förberedda och ha tillgång till en allsidig information.

Elev i grundskolan genomför en praovecka i årskurs 8 under vårterminen och en vecka i årskurs 9 under höstterminen. Prao, praktiskt arbetslivserfarenhet, är ett obligatoriskt inslag. Syftet är att eleverna ska få kännedom och kunskaper om olika yrken för att kunna göra välgrundade yrkes- och utbildningsval i framtiden.

 Kontakta våra studie- och yrkesvägledare

John Norlandergymnasiet


Leif Karlsson

studie- och yrkesvägledare

019-58 84 69

leif.karlsson@kumla.se

                

Kumlaby skola


Maria Gustafsson

studie- och yrkesvägledare

019-58 84 13

070-558 21 40 (sms)

maria.gustafsson2@skola.kumla.se       


Skogstorpsskolan


Karin Söderberg,

studie- och yrkesvägledare


019-58 89 90
070-3657450 (sms)
karin.soderberg@kumla.se                         


Vialundskolan


Magnus Nordfamne
Studie- och yrkesvägledare

070-224 07 98
magnus.nordfamne@skola.kumla.se


Vuxenutbildningen


Roger Källström
Studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se