Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Trafik och gator

Kumla kommun ansvarar för att underhålla cirka 230 kilometer gator och vägar samt cirka 40 kilometer gång- och cykelbanor i kommunen. Vi ansvarar även för snöröjning, halkbekämpning, sopning och sandupptagning samt att vi ser till gatu- och vägbelysning.

En skylt som visar hastighetsbegränsning 30 kilometer i timmen på en väg i ett bostadsområde.

Kumla kommun sköter och underhåller cirka 230 kilometer gator och vägar samt cirka 40 kilometer gång- och cykelbanor i Kumla, Hällabrottet och Kvarntorp. I Ekeby, Sannahed och Åbytorp har vägsamfälligheter ansvar för skötsel av vägarna.

Trafikverket har ansvar för alla större vägar som sammanbinder de olika tätorterna och genomgående för läns-, riks- och europavägarna. Mindre vägar utanför tätorterna sköts av vägföreningar med eller utan kommunalt stöd.

Hål i gatan eller trasig belysning

Vi tar tacksamt emot upplysningar om hål i gatan eller trasig belysning. Du kan lämna din anmälan till kommunens servicecenter eller via vår e-tjänst. Länkar till anmälan och synpunkter hittar du här nedanför.