Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller åka buss på egen hand, då kan du ansöka om färdtjänst.

Kumla kommun har överlämnat handläggningen och ansvaret för färdtjänstresor till Länstrafiken i Örebro län AB .

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som anpassats för att möta de funktionshindrades behov. Den riktar sig till personer som på grund av ett funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Ansöka om färdtjänst

För att ansöka om färdtjänst, kontakta Länstrafikens färdtjänstenhet. Länk till Länstrafikens hemsida hittar du här nedanför.

Beställning av färdtjänstresa

Kom ihåg att beställa din resa i god tid, gärna dagen innan. Glöm inte heller att avbeställa resan om du av någon anledning inte ska åka som du hade planerat.

Samåkning sker med andra resenärer vilket medför att du kan bli hänvisad att åka före eller efter din önskade avresetid. Vid beställningen får du reda på tiden när bilen planeras komma.