Integrationsenheten

Integrationsenheten har ett uppdrag att ta fram kapacitet och samordna bosättning för flyktingar och skyddsbehövande med uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Plats och tider

Integrationsenheten erbjuder direktservice under onsdagar och fredagar mellan klockan 13.00-15.00 där du får hjälp direkt av våra integrationshandläggare.

Plats: Södra Kungsvägen 1, 692 32 Kumla.

Integrationsavdelning hjälper till med följande stöd och vägledning

  • Anordnad bosättning för vissa nyanlända invandrare
  • Utbildning i arbetsmarknadskunskap och jobbsökningsaktiviteter
  • Lagstadgad samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
  • Vuxenutbildningen erbjuder utbildning i Svenska För Invandrare (SFI)
  • Lotsa till kartläggning för skola- och barnomsorg
  • Informaiton om hur det är att leva och bo i Kumla kommun
  • Information om svenska samhället, normer, värderingar och dina skyldigheter, rättigheter men främst möjligheter i Sverige
  • Rehabiliteringsinsatser utifrån samordning tillsammans med en anvisande myndighet

För dig som är ukrainsk medborgare

Genom EU:s massflyktsdirektiv gäller följande:

Migrationsverket har gett uppdraget att anordna boende och anvisa ukrainska medborgare till kommunen.

Kontakta kommunen genom vårt servicecenter på 019-58 80 00 om du önskar att delta i svenskundervisning som erbjuds genom Folkbildningen. Du erbjuds också samhällsorientering, arbetsmarknadskunskap eller jobbsökningsaktiviteter.