Namnsättning av gator

Alla bostäder och de flesta verksamhetsbyggnader ska ha en adress som anger var de är belägna.

Först när adressen är registrerad i adressregistret kan folkbokföring ske. Det är fastighetsägarens skyldighet att meddela kommunen om en byggnad saknar adress.

Kommunens samhällsbyggnadsnämnd namnsätter kvarter, vägar, gator, allmänna platser inom detaljplan samt sköter adressättning inom hela kommunen. Posten beslutar om postnummer och postort för adresser. Vid frågor om brevlådor, rådgör med Posten.

Landsbygdsadresser​

Adresser på landsbygden består normalt av bynamn och adressnummer men kan även kompletteras med ett populärnamn/gårdsnamn som ska vara välkänt och ha en historisk anknytning till platsen. Du kan lämna in ett förslag på populärnamn/ gårdsnamn till samhällsbyggnadsförvaltningen så får de ta ställning till om det kan antas.

Varför heter en gata i Kumla "Kumla-Frasses gata"?

Gatan är givetvis uppkallad efter Evert Fransson, ”KumlaFrasse”, som föddes den 3 december 1905 i Kumla och som under ett långt aktivt liv kom att förknippas med svensk motorcykelsport.

Det började med att Evert i mycket unga år sladdade sig fram genom Kumla på sin hemmabyggda motorcykel medan Sverige fortfarande var ett fattigt land i Europas utkant där mer än hälften av befolkningen ännu bodde på landsbygden.

År 1926 debuterade Evert Fransson vid en landsvägstävling och kom snabbt att tillhöra Sverigeeliten. Otaliga är Everts dueller från den tiden mot legendariska förare som Torsten Sjöberg och Ivar Skeppstedt. Evert deltog även i tävlingar utanför Sveriges gränser – till exempel vann han en internationell tävling i Prag inför storpublik på 150 000 åskådare.