Naturvård

Naturvård handlar om att förvalta och skydda naturen åt framtida generationer. Detta genom att till exempel skydda värdefulla naturområden eller hotade djur- och växtarter. I Kumla finns mer värdefull och nära natur än många tror!

Slåtter av ängsmark i det kommunala naturreservatet Hällkistan. Foto: Per Karlsson Linderum.

Slåtter av ängsmark i det kommunala naturreservatet Hällkistan. Foto: Per Karlsson Linderum.

Här finns information om kommunens naturvårdsprogram, våra lokala naturvårdsprojekt och naturreservat.

Naturreservat

Besök gärna ett naturreservat! Var rädd om naturen och var noga med att följa de regler som gäller. Tänk på att alla naturreservat är olika. Ibland finns det anordningar för dig som besökare men i vissa reservat finns det inga anordningar alls.
Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats med samtliga naturreservat i länet. Länk till annan webbplats.