Arkiv och släktforskning

Här får du information om Kumla kommuns centralarkiv, våra speciella samlingar, vårt bildarkiv och vilka tjänster vi har tillgänliga på webben.

En hög med papper i olika mappar

I Kumla kommuns centralarkiv förvaras arkiven från de upphörda kommuner som numera ingår i Kumla kommun, här återfinns bland annat Ekeby och Hardemo kommuners arkiv. De äldsta kommunala arkiven är från 1860-talet. I arkivet finns också ett antal förenings- och företagsarkiv. Kommunens förvaltningar levererar fortlöpande handlingar till centralarkivet varför handlingsbeståndet även utgörs av nutida material.

Arkivet är öppet för besök efter överenskommelse med arkivarie.

Speciella samlingar 

I arkivet förvaras Samzeliussamlingen, vilken består av excerpter från jordeböcker, mantalslängder, domböcker och andra källor. Framför allt rör materialet Kumla socken.

Bildarkivet

Innehåller ämnesordnade fotografier från Kumla. En del av de äldre fotografierna finns digitalt och är sökbara i en databas. I kommunarkivet förvaras också enskilda fotografiska samlingar och några Kumlafotografers arkiv.

Tillgängliga arkivtjänster på webben

Följande arkivtjänster finns tillgängliga här direkt på webben:

  • arkivbildarregister
  • arkivförteckningar (ej komplett)
  • olika register
  • webbarkiv med digitaliserade handlingar
  • beställning av slutbetyg